Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2011

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΠΟΥ ΕΚΟΨΕ ΤΗΝ ΑΝΑΣΑ ΤΗΣ ΥΔΡΟΓΕΙΟΥ

11 Σεπτεμβρίου 2001
Η ημέρα που άλλαξε τη ροή της παγκόσμιας ιστορίας