Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2011

ΑΠΕΤΥΧΑΝ ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ν.

Οι θέσεις θα καλυφθούν από επιτυχόντες ΑΕΙ


Με πτυχιιούχους ΑΕΙ θα καλυφθούν από την Ελληνική Ακτοφυλακή οι θέσεις 8 υποψηφίων Πλοιάρχων και Μηχανικών οι θέσεις των οποίων δεν καλύφθησαν κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής των Γραπτών εξετάσεων που ολοκληρώθηκαν την περασμένη Παρασκευή.


Πριν από λίγα λεπτά ανακοινώθηκαν τα ακόλουθα:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ: Α΄

Ταχ. Διεύθυνση : Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2

Ταχ. Κώδικας : 185 10 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Τηλέφωνο : 210- 4191546

Πειραιάς, 15-9-2011

Αριθ. Πρωτ.: 1212.1/ 70/11

ΠΡΟΣ : ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΘΕΜΑ: «Συμπλήρωση αριθμού κενών θέσεων υποψηφίων Δοκίμων Σημαιοφόρων

Λ.Σ- ΕΛ.ΑΚΤ έτους 2011».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Έχοντας υπόψη:

α) Το άρθρο 1, παρ. 1 (β) του Ν. 3079/02 «Κύρωση του Κώδικα του Προσωπικού

Λιμενικού Σώματος» (ΦΕΚ Α΄ 311).

β) Την αριθμ. 1211.2/01/11/8-7-2011Απόφαση Υπουργού Προστασίας του Πολίτη

«Κατάταξη Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής» (ΦΕΚ

Β΄ 1604).

γ) Την αριθμ. 1212.1/02/11/13-7-2011 Απόφαση Αρχηγού Λ.Σ «Προκήρυξη

διαγωνισμού κατάταξης Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής

Ακτοφυλακής (ανδρών-γυναικών) έτους 2011».

δ) Την ΩΠ: 151750/09-11 Αναφορά αναπληρωτή Προέδρου Επιτροπής Εξετάσεων

Υποψηφίων Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ έτους 2011 και το γεγονός ότι από τους


Πίνακες Αποτελεσμάτων μετά τις γραπτές εξετάσεις προκύπτουν συνολικά οχτώ (08)


κενές θέσεις, λόγω αποτυχίας των υποψηφίων κατηγοριών, ως ακολούθως:


· Διπλωματούχων Πλοιάρχων προέλευσης Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού


(ΑΕΝ) ή Ανώτερων Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΔΣΕΝ) τέσσερις


(04) κενές θέσεις

Z:\ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΙ\2011\Υ.Α\ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ.doc

-ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ-