Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2011

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ "ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ Λ.Σ. - ΑΚΤ 2011"

Από αναγνώστη του nextok λάβαμε την ακόλουθη καταγγελία την οποία και δημοσιεύουμε καθώς όλα όσα ισχυρίζεται έχουν αποδειχθεί και από το ρεπορτάζ μας ενώ υπάρχουν αρκετά ακόμα στοιχεία τα οποία είτε ο συγγραφέας του κειμένου δεν επικαλέστηκε είτε τα αγνοεί.  Τα στοιχεία αυτά θα αποκαλυφθούν από το nextok πολύ σύντομα.

Το ιστολόγιο διατηρεί την ανωνυμία του αποστολέα μετά από δική του παράκληση.

Η καταγγελία υποψήφιου Δόκιμου Σημαιοφόρου Λ.Σ.

"Συμμετείχαμε στον  διαγωνισμό για την κατάταξη Δόκιμων Σημαιοφόρων στο Λιμενικό και την Ελληνική Ακτοφυλακή  και καταγγέλλουμε τη διαδικασία αυτού για τους ακόλουθους λόγους:

Α. Ο Πρόεδρος της επιτροπής εξετάσεων Αρχιπλοίαρχος ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Α. είναι συγγενής εξ αίματος πρώτου βαθμού με συμμετέχουσα στο διαγωνισμό, με αποτέλεσμα η συγκρότηση του οργάνου στο οποίο μετέχει να είναι παράνομη.

Β. Δε γνωστοποιήθηκε το γνωστικό υπόβαθρο των εξεταστών κατά μάθημα, έτσι, ώστε να μην μπορεί να ελεγχθεί εάν οι εξεταστές είναι γνώστες του επιστημονικού αντικειμένου που καλούνται να εξετάσουν. Έτσι υπάρχει ο κίνδυνος να έχουν τοποθετηθεί αξιωματικοί αδαείς περί την εξειδικευμένη εξεταστέα ύλη, που δεν έχουν τα τυπικά προσόντα για τη διόρθωση των κρίσιμων γραπτών. Ο κίνδυνος αυτός επαληθεύτηκε στην πράξη, όπως αποδεικνύεται από την αδικαιολόγητη υποβαθμολόγησή μας στα νομικά μαθήματα, γεγονός, που εκφεύγει, τεχνηέντως, από την κρίση του ΑΣΕΠ.

Γ. Ο Πλωτάρχης ΜΠΟΤΣΗΣ Δ. και ο Πλοίαρχος ΠΑΠΑΛΕΩΝΑΡΔΟΣ Δ., όλως περιέργως, τοποθετήθηκαν σε περισσότερες από μία επιτροπές του διαγωνισμού για προφανείς σκοπούς. Ωστόσο, ως γνωστό, ο διορισμός του ίδιου προσώπου σε περισσότερες από μία διαδικασίες του ίδιου διαγωνισμού απαγορεύεται.

Δ. Κατά την 07.09.2011, ημέρα εξέτασης του μαθήματος «Διοικητικό Δίκαιο», μία συγκεκριμένη υποψήφια και ήδη προσωρινώς επιτυχούσα προσήλθε με καθυστέρηση μεγαλύτερη της μισής ώρας και η Επιτροπή την ανέμενε, γνωρίζοντας προφανώς ότι θα προσέλθει, κατά παράβαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης των υποψηφίων.

Ε. Ο καθορισμός της καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή ένστασης ενώπιον του ΑΣΕΠ ορίστηκε η 25.09.2011, ημέρα Κυριακή, που αποτελεί εξαιρετέα κατά νόμο ημέρα. Αποτέλεσμα της παράνομης αυτής διαμόρφωσης της καταληκτικής ημερομηνίας ήταν η δεκαήμερη νόμιμη προθεσμία να περιορίζεται πρακτικά σε έξι εργάσιμες ημέρες.

Για τους παραπάνω λόγους προφανώς ο προσωρινός Πίνακας Επιτυχόντων υποψηφίων Δοκίμων Σημαιοφόρων είναι μη νόμιμος με αποτέλεσμα να μην καθίσταται δυνατή η αξιοκρατική κατάταξη των υποψηφίων. Ζητείται έτσι η ακύρωση του διαγωνισμού ή μη έγκριση του Προσωρινού Πίνακα Επιτυχόντων υποψηφίων Δοκίμων Σημαιοφόρων."

Για το ίδιο θέμα το nextok θα επανέλθει με πρόσθετα και νεότερα στοιχεία από το ρεπορτάζ.*** *** *** *** *** ***
Σας ευχαριστούμε που μας διαβάζετε.
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ, αφήστε το σχόλιό σας κάτω από το κείμενο.
Γράφετε μόνον στην ελληνική γλώσσα.
Μη χρησιμοποιείται γκρίγκλις και κεφαλαία.
*** *** *** *** *** ***