Σάββατο, 29 Ιανουαρίου 2011

ΜΟΝΟΝ ...ΑΥΤΑ ΒΛΕΠΕΙ Η ΠΕΑΛΣ

Είτε δεν θέλει να θίξει τα "κακώς κείμενα"  είτε δεν ΄κατανοεί μερικά πράγματα η ΠΕΑΛΣ, διαφορετικά δεν εξηγείται πως ΄ξεκίνησε τις επαφές της με τα κόμματα για να εκφράσει τις αντιθέσεις της σε σχέση με το Σχέδιο Νόμου περί Σύστασης Αρχηγείου ΛΣ και Ακτοφυλακής χωρίς να επισημαίνει και τα αυτονόητα. 

Προφανώς  τα όσα αναφέρει στο δημοσίευμά της η ΠΕΑΛΣ βρίσκει σύμφωνους τουλάχιστον την πλειοψηφία των αξιωματικών του Λιμενικού.  Ωστόσο, υπάρχουν και σημεία όπως η πρώτη παράγραφος του άρθρου 22 που μόνον τιμητική δεν είναι για το Σώμα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα:

Πειραιάς, 28-01-2011


Αριθμ. Πρωτ.: 06/11
Συνάδελφοι,

Με αφορμή την κατάθεση του Σχεδίου Νόμου περί σύστασης Αρχηγείου Λ.Σ.- Ε.Α. και ενώ κατ’ αρχήν συμφωνούμε τόσο με την ίδρυση Αρχηγείου ΛΣ, όσο και με συγκεκριμένα άρθρα του σχεδίου νόμου, διαφωνούμε κάθετα με τις σημαντικότερες διατάξεις αυτού ως εξής:

1. Την μετονομασία του Σώματος που εξαρχής υποδηλώνει μία σαφή τάση περιορισμού των αρμοδιοτήτων του Λ.Σ.

2. Τον περιορισμό της έως σήμερα αποστολής του Σώματος και συνακόλουθα των αρμοδιοτήτων του, κατά βάση στην αστυνόμευση και στην ασφάλεια.

3. Την διχοτόμηση του προσωπικού Λ.Σ. σε διαφορετικά Υπουργεία.

4. Την υποχρέωση των περιφερειακών υπηρεσιών Λ.Σ. να ασκούν τις ανατιθέμενες αρμοδιότητες μέσω εγκυκλίων – διαταγών άλλων Υπουργείων.

και διαπιστώνουμε:

1. Την απουσία σοβαρής προσπάθειας εκσυγχρονισμού του Σώματος σε σημαντικά θέματα όπως το σύστημα προσλήψεων, κρίσεων – προαγωγών, εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης του προσωπικού.

2. Τον αποκλεισμό των συνδικαλιστικών εκπροσώπων των εργαζομένων από προβλεπόμενα στο σχέδιο Νόμου Συμβούλια για θέματα που αφορούν την οργανωτική δομή του Σώματος στο μέλλον, καθώς και όλα τα θέματα που αφορούν το προσωπικό Λ.Σ.
Συνάδελφοι,

Το Λ.Σ. αντιμετώπιζε προβλήματα σημαντικά τα οποία όμως σε κάθε περίπτωση δεν οφείλονταν στο έμψυχο δυναμικό του αλλά στις πολιτικές που εφαρμόστηκαν τα τελευταία χρόνια και συγκεκριμένα στην απαξίωση των πόρων του, ήτοι, του ανθρώπινου δυναμικού και των διατεθέντων επιχειρησιακών μέσων, κατάσταση που δεν είδαμε να βελτιώνεται σημαντικά μέχρι σήμερα.
Καλούμε τον κ. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη να λάβει σοβαρά υπ’ όψιν τα προαναφερόμενα και δηλώνουμε ότι ήμασταν και είμαστε έτοιμοι να παρουσιάσουμε διεξοδικά και εμπεριστατωμένα τις θέσεις μας, όταν κληθούμε, τονίζοντας ότι η ΠΕΑΛΣ θα συνεχίσει την προσπάθεια που καταβάλλει για να πείσει για το λάθος που διαπράττεται με την επιλογή αυτή.


Για το Δ.Σ.

O Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος ΜΑΝΩΛΟΥΔΗΣ Δημήτριος ΣΑΪΤΑΚΗΣ