Σάββατο, 29 Ιανουαρίου 2011

Η σιωπή - Quiz

Η σιωπή των αμνών και οι κραυγές των ποιμένων (?)


Η σιωπή των αμνών και το αμολυτό μαντρόσκυλο (?)

Η σιωπή των ποιμένων στην σφαγή των αμνών (?)


Διαλέγετε και παίρνετε!