Δευτέρα, 16 Μαΐου 2011

ΖΗΜΙΕΣ 3,8 εκ. ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΑΝΕΚ

Ζημίες 3,8 εκατ. ευρώ παρουσίασαν τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας του ομίλου Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης ΑΕ (ΑΝΕΚ ΑΕ) έναντι ζημιών 18,2 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της τριμηνιαίας περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2011, βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ). Όσον αφορά τα καθαρά αποτελέσματα της εταιρείας, αυτά διαμορφώθηκαν σε ζημίες 0,7 εκατ. ευρώ έναντι 18,5 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, ενισχυμένος κατά 35% εμφανίστηκε ο κύκλος εργασιών, καθώς ανήλθε στα 61,4 εκατ. ευρώ έναντι 45,5 εκατ. ευρώ. Ο κύκλος εργασιών της μητρικής διαμορφώθηκε στα 56,1 εκατ. ευρώ έναντι 42,7 εκατ. ευρώ.
Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA), του ομίλου ανήλθαν σε κέρδη 2,8 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 11,3 εκατ. ευρώ. Σε επίπεδο εταιρείας, το EBITDA διαμορφώθηκε σε κέρδη 5,7 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 12 εκατ. ευρώ.
Τα μικτά κέρδη του ομίλου διαμορφώθηκαν σε κέρδη 7,4 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 6,9 εκατ. ευρώ. Το κόστος πωληθέντων, παρά τη συνεχιζόμενη άνοδο των τιμών των καυσίμων, που αποτελούν καθοριστικό συντελεστή κόστους, σημείωσε οριακή αύξηση κατά 3,3%, γεγονός που οφείλεται στην αποδοτικότερη εκμετάλλευση του στόλου. Τα μικτά κέρδη της μητρικής ανήλθαν σε κέρδη 9,7 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 7,8 εκατ. ευρώ.
Στο 23,16% η συμμετοχή της Sea Star Capital
Στο 23,16% από 32,5% υποχώρησε η συμμετοχή της Sea Star Capital στο μετοχικό κεφάλαιο της Ανώνυμης Ναυτιλιακής Εταιρείας Κρήτης ΑΕ (ΑΝΕΚ ΑΕ), λόγω της μη συμμετοχής της εταιρείας στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με καταβολή μετρητών.
Όπως ανακοινώθηκε, η Sea Star Capital κατέχει 43.685.197 κοινές, ονομαστικές μετοχές της ΑΝΕΚ και τα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ αφήστε το σχόλιό σας, με σεβασμό στη προσωπικότητα των ατόμων και χωρίς να προκαλέσετε τους νόμους και τη Δικαιοσύνη. ΑΝΩΝΥΜΑ ΣΧΟΛΙΑ δεν δημοσιεύονται εκτός εάν το εγκρίνει η διαχειρίστρια του ιστολογίου. Εάν επιθυμείτε, επικοινωνείστε με το τηλέφωνο: 6981042435 Διαφορετικά αφήστε τα στοιχεία σας στο email: th.kontzoglou@gmail.com
Ευχαριστώ
Θεοδοσία Κοντζόγλου