Τρίτη, 17 Μαΐου 2011

ΤΟΥΣΑΣ: ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΛΙΒΥΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ

Την πλήρη στρατιωτική-διοικητική και επιχειρησιακή ετοιμότητα της ΕΕ να επέμβει στη Λιβύη με χερσαίες δυνάμεις του ευρωστρατού και των «σχηματισμών μάχης» - battlegroups ομολογεί προκλητικά το Συμβούλιο της ΕΕ, σε απάντησή του σε σχετική ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΚΚΕ, Γιώργο Τούσσα.

Μάλιστα, δεν αποκλείει να συμπεριλάβει στις στρατιωτικές δυνάμεις της χερσαίας επέμβασης ελληνικά στρατιωτικά τμήματα, όπως αυτά που συγκροτούν τον Βαλκανικό «σχηματισμό μάχης» της ΕΕ, που βρίσκεται υπό ελληνική στρατιωτική διοίκηση, αλλά και στρατιωτικές μονάδες «από τρίτα κράτη, περιλαμβανομένων χωρών της περιοχής» όπως ρητά αναφέρει, δηλαδή ακόμη και της Τουρκίας.Με την ερώτησή του ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ, αποκάλυπτε το συγκεκριμένο σχεδιασμό απροκάλυπτης ιμεπριαλιστικής επίθεσης της ΕΕ στη Λιβύη με χερσαίες δυνάμεις, ύστερα από απόφαση του Συμβουλίου της ΕΕ, της 1η Απριλίου 2011 να συγκροτήσει «Στρατιωτική Επιχείρηση της ΕΕ στη Λιβύη με την ονομασία “EUFOR Libya”, με τη δικαιολογία της «ανθρωπιστικής βοήθειας», ορίζοντας ως στρατιωτικό διοικητή της τον αντιναύαρχο Claudio Gaudiosi και επιχειρησιακό αρχηγείο τη Ρώμη», στον οποίο ανέθεσε «να καταστρώσει επιχειρησιακό σχέδιο άμεσης επέμβασης σε στενή συνεργασία με το ΝΑΤΟ και δηλώνει έτοιμο να ενσωματώσει στην αποστολή αυτή και στρατιωτικές δυνάμεις τρίτων – εκτός ΕΕ – χωρών της περιοχής».

Στη συνέχεια ο Γιώργος Τούσσας επισήμαινε ότι «Το δεύτερο εξάμηνο του 2011 (1/7-31/12/2011) τα «Battle Groups» της ΕΕ που θα βρίσκονται σε ετοιμότητα αντίδρασης είναι το Eurofor και το Βαλκανικό (“HELBROC”), αποτελούμενο από στρατιωτικές δυνάμεις της Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας και Κύπρου, υπό ελληνική διοίκηση και επιχειρησιακό αρχηγείο στην Ελλάδα» και ρωτούσε το Συμβούλιο της ΕΕ αν προτίθεται να προβεί σε χερσαία στρατιωτική επιχείρηση στη Λιβύη. Ποιος θα είναι ο ρόλος του Βαλκανικού battle group - “HELBROC” – υπό ελληνική διοίκηση στη στρατιωτική επιχείρηση “EUFOR Libya”. Ποιες θα είναι οι τρίτες –εκτός ΕΕ- χώρες της περιοχής που θα συμμετέχουν στην επιχείρηση αυτή

Στην απάντησή του το Συμβούλιο επιβεβαιώνει τις αποκαλύψεις ομολογώντας ότι «Η ΕΕ έχει αποφασίσει ότι, αν ζητηθεί από το Γραφείο Ανθρωπιστικού Συντονισμού (OCHA) του ΟΗΕ, θα δρομολογήσει μια επιχείρηση ΚΕΠΠΑ, την "EUFOR Libya", με στόχο τη στήριξη της ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιοχή, στο πλαίσιο του πλήρους σεβασμού των αρχών που διέπουν την ανθρωπιστική δράση…..

Προς το σκοπό αυτό, η ΕΕ έχει ήδη εγκρίνει την απόφαση συγκρότησης της επιχείρησης, όρισε επιχειρησιακό διοικητή και όρισε επιχειρησιακό αρχηγείο στη Ρώμη. Το Συμβούλιο ανέθεσε στον επιχειρησιακό διοικητή να συνεχίσει επειγόντως τον περαιτέρω σχεδιασμό, σε στενή συνεργασία και συμπληρωματικώς με τα Ηνωμένα Έθνη, το ΝΑΤΟ και άλλους, έτσι ώστε η ΕΕ να είναι σε θέση να αντιδράσει ταχέως στις εξελίξεις που αφορούν την ανθρωπιστική κατάσταση και την κατάσταση στον τομέα της ασφάλειας.

Στο πλαίσιο των προετοιμασιών, η ΕΕ είναι έτοιμη να εξετάσει προσφορές βοήθειας από τρίτα κράτη, περιλαμβανομένων χωρών της περιοχής, κατόπιν πρόσκλησης της Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας.

Σε περίπτωση που διατυπωθεί το σχετικό αίτημα από το OCHA του ΟΗΕ, θα αποφασισθούν οι παράμετροι κάθε δράσης της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του γεωγραφικού πεδίου, επί τη βάσει του αιτήματος αυτού. Παρομοίως, η φύση των πόρων που θα απαιτηθούν θα εξαρτηθεί από το αίτημα το οποίο θα διατυπώσει το OCHA του ΟΗΕ. Είναι αδύνατον, στο παρόν στάδιο, να προδικάσουμε τη φύση του αιτήματος και, συνεπώς, το στρατιωτικό δυναμικό που θα απαιτηθεί.»

Η ΕΕ, οι αστικές κυβερνήσεις των κρατών μελών της και τα ευρωενωσιακά μονοπώλια, ιδιάιτερα στις συνθήκες εξέλιξης της καπιταλιστικής κρίσης και στο πλαίσο των ιμπεριλαιστικών ανταγωνισμών που μαίνονται για την κατάκτηση αγορών, αναπύτυσσουν ολοένα και περισσότερο την ιμπεριαλιστική επιθετικότητά τους, αποτελού τεράστιο κίνδυνο για τους λαούς. Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, όπως και η προηγούμενη της ΝΔ συμμετέχουν πρόθυμα στους πολεμικούς τυχοδιωκτισμούς ΕΕ-ΗΠΑ-ΝΑΤΟ στην ευρύτερη περιοχή, επιδιώκοντας να συμμετάχουν στη διανομή της ιμπεριαλιστικής λείας για λογαριασμό της ελληνικής σταικής τάξης,. Μοναδικός δρόμος για για το λαό μας και τους λαούς της περιοχής και του κόσμου ολόκληρου είναι η ένταση της αντιιμπεριαλιστικής πάλης για να αποτραπούν τα επικίνδυνα σχέδια των ιμπεριαλιστών ΕΕ-ΗΠΑ-ΝΑΤΟ. Η πάλη για την αποδέμευση από τις ενώσεις των ιμπεριαλιστών, η δημιουργία των προϋποθέσεων για ριζικές αλλαγές στην εξουσία και την οικονομία, απαραίτητος όρος για δίκαιη ειρήνη και λαίκή ευημερία στην περιοχή και σ’ ολόκληρο τον κόσμο.