Τρίτη, 17 Μαΐου 2011

ΟΛΠ: ΔΕΝ ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ούτε ένα ευρώ δεν οφείλει ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιά στον Δήμο Πειραιά, ισχυρίζεται ο Διευθύνον Σύμβουλος του Οργανισμού.

Σχετικά με τις δηλώσεις του κ. Δημάρχου Πειραιά σύμφωνα με τις οποίες “ο Ο.Λ.Π. οφείλει από μη απόδοση τελών 22 εκ. Ευρώ στο Δήμο Πειραιά”  ο Οργανισμός εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία γίνονται γνωστά τα ακόλουθα:


1. Ο Ο.Λ.Π. Α.Ε. δεν οφείλει ούτε ένα Ευρώ για τέλη και φόρους προς τρίτους μεταξύ των οποίων και φορείς της αυτοδιοίκησης. Τα οικονομικά και φορολογικά του στοιχεία έχουν τελεσίδικα αναλυθεί και εγκριθεί από τις ελεγκτικές και φορολογικές Αρχές, καθώς επίσης και από τις ελεγκτικές εταιρείες και τις Αρχές του Χρηματιστηρίου και της Κεφαλαιαγοράς, και φυσικά τους ίδιους τους μετόχους του.

2. Ο Ο.Λ.Π Α.Ε. είναι Ανώνυμη Εταιρεία εισηγμένη στο Χ.Α.Α. με κύριο μέτοχο το Ελληνικό Δημόσιο. Όπως είναι γνωστό το Δημόσιο και οι δημόσιες επιχειρήσεις απαλλάσσονται παγίως της καταβολής τελών προς τους Ο.Τ.Α.

3. Ο Ο.Λ.Π. Α.Ε. για το σύνολο των υποχρεώσεων του προς το Δημόσιο, πλην του ποσοστού των κερδών του, καταβάλλει ετησίως προς το Υπουργείο Οικονομικών ποσό ίσο με το 2% του κύκλου εργασιών του (τζίρο).

4. Για το θέμα των τελών και φόρων προς φορείς της αυτοδιοίκησης μετά από προσφυγές Ο.Τ.Α. έχουν εκδοθεί τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις από Πρωτοδικεία, Εφετεία και το Συμβούλιο της Επικρατείας υπέρ του Ο.Λ.Π. Α.Ε.

5. Ο Ο.Λ.Π. Α.Ε., ο οποίος τον Φεβρουάριο 2011 αναγνωρίσθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση Λιμένων (ESPO) ως ένας εκ των δύο οικολογικών λιμένων (ECOPORT) της Μεσογείου, διαθέτει αυτόνομα ή μέσω τρίτων με ανοιχτούς διαγωνισμούς πλήρεις οικολογικές υπηρεσίες υποστήριξης στο σύνολο της λιμενικής ζώνης, η οποία βρίσκεται εκτός αστικού ιστού και επομένως εκτός δικαιοδοσίας των υπηρεσιών των Δήμων.

6. Οι οικο-υπηρεσίες τις οποίες παρέχει ο Ο.Λ.Π. εντός της λιμενικής ζώνης είναι πολυσύνθετες και διαρκείς (24 ώρες το εικοσιτετράωρο για 365 ημέρες τον χρόνο) και δεν αφορούν απλά την αποκομιδή σκουπιδιών ή τον ηλεκτροφωτισμό, αφού ο Ο.Λ.Π. Α.Ε.:

α.- καθαρίζει όχι μόνο το χερσαίο αλλά και τον χώρο του συνολικού επιβατηγού και εμπορικού λιμένα,

β.- παραλαμβάνει καθημερινά τα υγρά και στερεά απόβλητα όλων των πλοίων που καταπλέουν (26.000 πλοία το 2010),

γ.- παρέχει νερό, ηλεκτρικό και καύσιμα σε πλοία και εγκαταστάσεις,

δ.- διαθέτει συστήματα καθημερινών μετρήσεων του περιβάλλοντος,

ε.- διαθέτει και ελέγχει θέματα αέριων ρύπων, ηχητικών ρυπάνσεων κ.λπ.,

στ.- παραλαμβάνει τα σκουπίδια από όλα τα πλοία, όταν προσεγγίζουν και όχι όποτε περνάει κάποιο απορριμματοφόρο,

ζ.- φροντίζει για το πράσινο μέσα και γύρω από το λιμάνι με δικές του μεγάλες δαπάνες (πόσοι γνωρίζουν ότι το πράσινο και ο φωτισμός της Ακτής Μιαούλη επί του δρόμου έγιναν και συντηρούνται από τον Ο.Λ.Π.;),

η.- δαπανά μεγάλα ποσά για ειδικό ηλεκτροφωτισμό των 22 χλμ. των κρηπιδωμάτων του και των χώρων γύρω από το λιμάνι, βάσει του ISPS,

θ.- εφαρμόζει την εθνική και κοινοτική νομοθεσία για τα πλοία και τις χερσαίες λιμενικές εγκαταστάσεις, καθώς και για τα θέματα ασφαλείας,

ι.- παραλαμβάνει το σύνολο των καταλοίπων πετρελαιοειδών και λαδιών από τα πλοία, τα οποία και ελέγχει,

και πολλές άλλες δραστηριότητες καθημερινής λειτουργίας, οι οποίες δεν μπορούν να προσφερθούν από υπηρεσίες των ΟΤΑ, γιατί απλούστατα αυτές δεν διαθέτουν εξειδικευμένο προσωπικό και τα αναγκαία μέσα. Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος για τον οποίο κατά τα 80 χρόνια λειτουργίας του Ο.Λ.Π., ουδέποτε τέθηκε θέμα εξυπηρέτησης των πλοίων και της λιμενικής ζώνης από τους ΟΤΑ και επομένως, πλην άλλων νομικών λόγων, ως μη ανταποδοτικών της καταβολής τελών, ουδέποτε ιστορικά ζητήθηκαν.

7. Ο Ο.Λ.Π. Α.Ε. επί σειρά ετών επιχορηγούσε τους παραλιμένιους Δήμους με ποσά ετησίων χορηγιών. Ο θεσμός αυτός διεκόπη τον Ιούνιο του 2005 βάσει όρων τους οποίους έθεσε η Γενική Συνέλευση με σύμφωνη γνώμη των Υπουργείων Εμπορικής Ναυτιλίας και Οικονομικών.

8. Για τον Ο.Λ.Π. Α.Ε. σήμερα Πόλη και Λιμάνι οφείλουν να συνεργασθούν για το καλό της Ναυτιλίας, του Τουρισμού, της συνολικής οικονομίας, των εργαζομένων στο λιμάνι και τις επιχειρήσεις του Πειραιά και φυσικά των ίδιων των κατοίκων του Πειραιά και της ευρύτερης περιοχής.

Τεχνητές αντιπαλότητες εξυπηρετούν βραχυχρόνιους σκοπούς, οι οποίοι δεν έχουν σχέση με τη μακροχρόνια αναπτυξιακή προοπτική του Πειραιά. Εξάλλου τα εγειρόμενα θέματα να αφορούν όλα τα λιμάνια της χώρας, γι’ αυτό και η λύση τους δεν περνά από τα θεσμικά όργανα του Ο.Λ.Π. Α.Ε., αλλά από τα θεσμικά όργανα της Πολιτείας.

Ο Ο.Λ.Π. Α.Ε. διαθέτοντας ένα συγκεκριμένο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 1 δισ. Ευρώ, εγκεκριμένο από όλους τους θεσμικούς φορείς του Πειραιά, την Ειδική Αναπτυξιακή Επιτροπή Πειραιά, τη Νομαρχία, την Περιφέρεια και τους Δήμους, τη Βουλή και την Κυβέρνηση μέσω της Διϋπουργικής Επιτροπής η οποία για τα έργα αυτά συνήλθε στον Πειραιά δυο φορές, έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι, σε έναν Πειραιά, στον οποίο τα τελευταία χρόνια ουδέν αναπτυξιακό έργο έγινε, σε στενή συνεργασία και με την αυτοδιοίκηση, σκοπεύει να συμβάλλει στην αναδημιουργία του ευρύτερου Πειραιά.

Ο Ο.Λ.Π. Α.Ε. είναι σήμερα ο μόνος φορέας, ο οποίος έχει σχεδιάσει, ωριμάσει και εκτελεί έργα, τα οποία φέρνουν εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, ελληνικές και ξένες επενδύσεις και φυσικά ίδια κεφάλαια του Οργανισμού. Πόλη και Λιμάνι οφείλουν να συμπορευθούν. Η πλήρης άρνηση, χωρίς τεκμηρίωση, των εκτελούμενων έργων οδηγεί σε νέα αποτελμάτωση των προοπτικών του Πειραιά.