Τρίτη, 17 Μαΐου 2011

ΠΕΑΛΣ: ΑΠΗΡΧΑΙΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΕΣ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΠΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΛΟΧΡΗΣΙΑΣ ΣΤΟ Λ.Σ.

Εκσυχρονισμό των διαδικασιών με τις οποίες κρίνεται η καταλληλότητα των στελεχών του Λιμενικού ώστε να φέρουν όπλα, ζητά η Πανελλήνια Ένωση Αξιωματικών του Σώματος με επιστολή που εστάλει στον Υπαρχηγό Αντιναύαρχο Θεόδωρο Φουστάνο.

Στην επιστολή που υπογράφουν ο πρόεδρος της ΠΕΑΛΣ  Γιώργος Μανωλούδης και ο Γενικος Γραμματέας Δημήτριος Σαϊτάκης αναφέρονται τα ακόλουθα:


Ι. Με αφορμή την έως σήμερα τηρούμενη πρακτική αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας της Ειδικής Επιτροπής Εξέτασης Καταλληλότητας προσωπικού Λ.Σ. για την ορθή χρήση όπλου (Υ.Α. 1141.1/04/2004 «Κανονισμός οπλοκατοχής, οπλοφορίας και οπλοχρησίας προσωπικού Λ.Σ.», ΦΕΚ 663 Β΄/04), διαπιστώνουμε τα εξής:
α. Η σύνθεση της ειδικής επιτροπής έως σήμερα καθορίζεται, χωρίς να καθίσταται σαφής και συγκεκριμένος ο ρόλος που το κάθε μέλος της Επιτροπής έχει, καθώς επίσης τα καθήκοντα και τα όρια ενός εκάστου των συμμετεχόντων.
β. Ο τρόπος και η διαδικασία της εξέτασης δεν είναι καθορισμένος. Λειτουργεί, όπως ενημερωθήκαμε, κατόπιν προφορικών συνεννοήσεων με τις αντίστοιχες επιτροπές της ΕΛ.ΑΣ. και του Π.Ν.

γ. Οι ψυχοτεχνικές δοκιμασίες που χρησιμοποιούνται, θεωρούνται απηρχαιωμένες και μειωμένης αξιοπιστίας, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η διαπίστωση εάν το εξεταζόμενο στέλεχος είναι ικανό ή όχι να φέρει όπλο.

ΙΙ. Παράλληλα, λαμβάνοντας υπόψη ότι με τη διαδικασία αυτή κρίνεται η ικανότητα των στελεχών Λ.Σ. να φέρουν όπλο και πολύ περισσότερο όταν απαιτηθεί από τις περιστάσεις να το χρησιμοποιήσουν, γίνεται άμεσα αντιληπτή η σοβαρότητα του θέματος, καθώς αφορά το αγαθό της ανθρώπινης ζωής και ασφάλειας.
ΙΙΙ. Κατόπιν των ανωτέρω προεκτεθέντων, θεωρούμε ότι η διαδικασία της εν θέματι εξέτασης, πρέπει να ρυθμιστεί εκ νέου, στο πλαίσιο της διαδικασίας που έχει αναληφθεί από πλευράς σας για την Οργάνωση του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ. και να συμπεριληφθεί σε σχετικό Π.Δ. Σε αυτή την κατεύθυνση προτείνουμε:

α. την αντικατάσταση των παλαιών ψυχοτεχνικών δοκιμασιών με νέες επιστημονικά εγκυρότερες, ώστε να καθίσταται εφικτός ο εντοπισμός κάθε μορφής ψυχοπαθολογίας για την ασφάλεια των ίδιων των στελεχών αλλά και των πολιτών.
β. το καθορισμό συγκεκριμένου τρόπου εξέτασης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σε άλλους, ίδιους, με το Λ.Σ. –ΕΛ.ΑΚΤ., οργανισμούς στην Ευρώπη και αλλού.
γ. τη θέσπιση ειδικότητας Αξιωματικού ψυχολόγου, με σαφώς καθορισμένο ρόλο και καθήκοντα, κατά την πρακτική των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και της ΕΛ.ΑΣ.