Τρίτη, 17 Μαΐου 2011

ΕΣΕΙΣ ΥΠΟΓΡΑΨΑΤΕ: ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ;

Ας μη επιτρέψουμε την εγκατάσταση του
μεγάλου κινδύνου στη γειτονιά μας
Μια πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έλαβε την πρωτοβουλία συλλογής υπογραφών, προκειμένου να σταματήσει η ανέγερση των δυο πυρηνικών εργοστασίων σε περιοχές της Τουρκίας.


Η επιτυχία αυτού του εγχειρήματος εξαρτάται τόσο από την συμμετοχή των πολιτών  όσο και από τη διάδοση του παρόντος μηνύματος.


Στην διεύθυνση:http://petition.aegean.gr/stopnuclearplants/

 θα βρείτε το αναλυτικό κείμενο και θα έχετε τη δυνατότητα υπογραφής αυτού.
Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου ευελπιστούν στην  υποστήριξή όλων μας.

***   ***   ***   ***   ***

The University of the Aegean has taken the initiative of collecting signatures against the construction of two nuclear plants in Turkey.

The success of this attempt lies both on your participation and the dissemination of this message.

By visiting the website:

http://petition.aegean.gr/stopnuclearplants

you will have the opportunity to read the full article and you will also be given the chance to participate in the petition.

We count on your support.

Professor Paris TsartasRectorUniversity of the AegeanAdministration BuildingUniversity HillGR 81100 Mytilene, Lesvos Greecetel: (+30)22510-36011, fax: (+30)22510-36019e-mail: rector@aegean.grsite: www.aegean.gr

---
--

HELLENIC AFFAIRS FORUM
http://groups.google.com/group/hellenic-affairs-forum

Για να διαγραφείτε στείλτε κενό μήνυμα στη διεύθυνση:
hellenic-affairs-forum+unsubscribe@googlegroups.com