Πέμπτη, 19 Μαΐου 2011

ΠΕΝΤΑΣΤΕΡΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Η ΠΑΓΟΔΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

Σχετικά με ανακοινώσεις και δημοσιεύματα, τα οποία αφορούν στη διακήρυξη του διαγωνισμού 07/2010 για την παράταση των ημερομηνιών διεξαγωγής του ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού, για την παραχώρηση χρήσης τμήματος λιμενικής ζώνης Πειραιά, για τη μελέτη, κατασκευή, ανάπτυξη, λειτουργία και εκμετάλλευση σύγχρονου ξενοδοχειακού συγκροτήματος πέντε αστέρων (Παγόδα) και τα οποία συγχέουν το έργο κατασκευής και παραχώρησης του ξενοδοχείου με την παραχώρηση του επιβατηγού τερματικού σταθμού κρουαζιέρας, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:1. Το έργο μετατροπής της “Παγόδας” σε σύγχρονο ξενοδοχείο 5* αποτελεί μέρος του επενδυτικού προγράμματος του ΟΛΠ Α.Ε. Έχει εγκριθεί από τους φορείς της πόλης και την αυτοδιοίκηση το 2009/10, το Δ.Σ. του ΟΛΠ Α.Ε., τη Διϋπουργική Επιτροπή και την Ειδική Αναπτυξιακή Επιτροπή Πειραιά από το 2010. Έχει δε παρουσιασθεί στην Ειδική Επιτροπή ΔΕΚΩ της Βουλής και έχει απ’ όλους τους φορείς εγκριθεί ομόφωνα. Το έργο δημιουργίας ξενοδοχείου 5* αποτελεί μέρος όλων των επενδυτικών προγραμμάτων του ΟΛΠ από το 2000 και μετά. Σημειώνεται ότι ξενοδοχείο 5* δεν υπάρχει, ούτε λειτουργεί στον Πειραιά. Αποτελεί σημαντικό έργο για την ανάπτυξη της πόλης, της κρουαζιέρας και των νέων δραστηριοτήτων (εκθεσιακό, συνεδριακό, πολιτιστική ακτή, κοινωνικό ιστό, τουρισμό) του λιμανιού.

2. Για το έργο αυτό με την 59/14.03.2011 απόφαση του ΟΛΠ Α.Ε. απλώς δόθηκε παράταση των ημερομηνιών διεξαγωγής του ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού, χωρίς να γίνει ουδεμία μετατροπή των όρων του όσον αφορά στην κρουαζιέρα.