Σάββατο, 21 Μαΐου 2011

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ FITCH ΣΕ B+

Κατά τρεις βαθμίδες, σε ΄B+΄ από ΄BB+΄, υποβάθμισε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση σε ξένο και εγχώριο νόμισμα της Ελλάδας η Fitch Ratings, ενώ διατήρησε σε ΄B΄ τη βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση.
Η Fitch ανακοίνωσε παράλληλα ότι έχει θέσει και τις τρεις αξιολογήσεις σε καθεστώς πιστοληπτικής επιτήρησης με πιθανές αρνητικές συνέπειες (Rating Watch Negative - RWN). Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης επιβεβαίωσε παράλληλα την αξιολόγηση ΄AAA΄ στο Country Ceiling η οποία ισχύει για όλα τα κράτη-μέλη της ζώνης του ευρώ.

Η υποβάθμιση αντανακλά την κλίμακα των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ελλάδα στην εφαρμογή του προγράμματος της ριζοσπαστικής δημοσιονομικής και δομικής μεταρρύθμισης για την εξασφάλιση της φερεγγυότητας και των θεμελίων για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. Ο κίνδυνος για την εφαρμογή και ο πολιτικός κίνδυνος έχουν αυξηθεί καθώς απαιτούνται περισσότερα μέτρα για τη μείωση του ελλείμματος στο 7,5% του ΑΕΠ λόγω της μη επίτευξης του στόχου για τα φορολογικά έσοδα και του υψηλότερου ελλείμματος το 2010.
Επιπλέον, η μεγαλύτερη έμφαση στις ιδιωτικοποιήσεις έχει αυξήσει τον κίνδυνο καθυστέρησης της χρηματοδότησης από Ε.Ε. και ΔΝΤ λόγω των πολιτικών και τεχνικών εμποδίων στην εφαρμογή του προγράμματος των 50 δισ. ευρώ. Ωστόσο, η Fitch περιμένει ορισμένες πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων και συνεχίζει να πιστεύει πως η ελληνική κυβέρνηση παραμένει πιστή στο πρόγραμμα και στην τήρηση των υποχρεώσεων της.
Η αξιολόγηση ΄B+΄ ενσωματώνει τις προσδοκίες της Fitch ότι η Ελλάδα θα δεχτεί νέα οικονομική βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και ότι τα ελληνικά κρατικά ομόλογα δεν θα υποβληθούν σε ΄ήπια αναδιάρθρωση΄ ή ΄αναδιάταξη΄ (reprofiling) κάτι που όπως σημειώνει, θα προκαλούσε ΄πιστωτικό γεγονός΄ και αξιολόγηση αθέτησης (default) από την Fitch.

Η Fitch προειδοποιεί εξάλλου ότι επέκταση της ωρίμανσης των υφιστάμενων ομολόγων θα θεωρηθεί γεγονός αθέτησης (default event) και η αξιολόγηση τόσο της Ελλάδας όσο και των υποχρεώσεων της θα μεταβληθούν ανάλογα.

Σημειώνει ταυτόχρονα ότι στο ενδεχόμενο που -αντίθετα με τις προσδοκίες της- ο "επιμερισμός των βαρών" με τον ιδιωτικό τομέα για τα νέα κεφάλαια περάσει από την προτροπή στον εξαναγκασμό, η αξιοπιστία των δεσμεύσεων πολιτικής όσον αφορά τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθεροποίησης (ESM) και τα προγράμματα της Ε.Ε. και του ΔΝΤ για την Ιρλανδία (΄BBB+΄/Negative) και την Πορτογαλία (΄BBB-΄/RWN), καθώς και για την Ελλάδα, θα υποχωρούσε σημαντικά και κατά τη γνώμη της Fitch θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στη χρηματοπιστωτική σταθερότητας της Ευρωζώνης.

Η Fitch προσθέτει ότι νέα χρήματα απαιτούνται για την αντιμετώπιση του κενού στα δημοσιονομικά το οποίο διαφορετικά θα προκύψει το 2012, γεγονός που αποτελεί βασική αδυναμία του προγράμματος της Ε.Ε. και του ΔΝΤ και η οποία είχε επισημανθεί από την Fitch στην προηγούμενη υποβάθμιση στην αρχή του χρόνου. Η Fitch περιμένει πως η αβεβαιότητα για το ύψος και τους όρους του νέου δανείου, καθώς και ο ρόλος των ιδιωτών πιστωτών, θα αρθεί από την ολοκλήρωση της τέταρτης αναθεώρησης του προγράμματος που αναμένεται στο δεύτερο μισό του Ιουνίου.

Η τοποθέτηση σε καθεστώς πιστοληπτικής επιτήρησης θα επιλυθεί επίσης με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Κατά την άποψη του οίκου, η επιπλέον στήριξη θα είναι αξιόπιστη εάν είναι πλήρως χρηματοδοτούμενη μετά το τέλος του τρέχοντος προγράμματος στα μέσα του 2013. Η Fitch θα λάβει υπόψη στην αναθεώρηση των αξιολογήσεων της Ελλάδας στο πλαίσιο της πιστοληπτικής επιτήρησης τους όρους με τους οποίους θα χορηγηθούν τα επιπλέον χρήματα και την αξιοπιστία της πολιτικής που θα εφαρμοστεί.

Τέλος, η Fitch σημειώνει ότι η υφιστάμενη αξιολόγηση ΄B+΄ πιθανώς να επιβεβαιωθεί στη περίπτωση που παρουσιαστεί ένα διευρυμένο και πλήρως χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα της Ε.Ε.-ΔΝΤ το οποίο θα έχει αξιόπιστους στόχους πολιτικής και -όπως περιμένει η Fitch- η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα δεν θα είναι υποχρεωτική και δεν θα προϋποθέτει αλλαγές στους όρους και προϋποθέσεις του ελληνικού κρατικού χρέους.

Σε περίπτωση απουσίας ενός αξιόπιστου προγράμματος της Ε.Ε. και του ΔΝΤ η αξιολόγηση είναι πιθανό να υποχωρήσει στην κατηγορία ΄CCC΄ υποδεικνύοντας ότι η αθέτηση του χρέους θα ήταν πολύ πιθανή, καταλήγει η Fitch.

Τί απαντά το ΥΠΟΙΚ για την υποβάθμιση

"Η απόφαση υποβάθμισης από τον οίκο Fitch έρχεται σε μια περίοδο που το οικονομικό πρόγραμμα αξιολογείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ και επηρεάζεται από την έντονη φημολογία η οποία κατακλύζει τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο" αναφέρει το υπουργείο Οικονομικών σε ανακοίνωσή του.

"Παραβλέπει δε τις επιπρόσθετες δεσμεύσεις που έχει ήδη αναλάβει η ελληνική κυβέρνηση, ώστε να επιτύχει τον δημοσιονομικό στόχο για το 2011, αλλά και να επιταχύνει το πρόγραμμα των αποκρατικοποιήσεων.

Οι συγκεκριμένες πολιτικές για να υλοποιηθούν αυτές οι δεσμεύσεις θα ανακοινωθούν με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης του Ελληνικού προγράμματος".

Πηγή:www.capital.gr