Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2011

ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΣΤΗΜΕΝΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Αχιλέας Μπέος
Σύμφωνα με τη δικογραφία:  Από τα ανωτέρω εκτεθέντα πραγματικά περιστατικά, που προέκυψαν από τη συνεκτίμηση του συνόλου των αποδεικτικών μέσων της δικογραφίας και συγκεκριμένα από δη από τις ενδείξεις, τις καταθέσεις των μαρτύρων, τα έγγραφα της δικογραφίας και τους ψηφιακούς δίσκους που περιέχουν την ηχητική καταγραφή των συνομιλιών των εμπλεκόμενων προσώπων, κατόπιν άρσης του τηλεφωνικού απορρήτου, δυνάμει των υπ' αριθ. 172/2011, το οποίο διορθώθηκε με το υπ' αριθ. 222/2011 βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών, 334/2011, 771/2011 και 772/2011 βουλευμάτων του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών, για το χρονικό διάστημα από 19-1-2011 μέχρι και 8-5-2011 και τις ανωμοτί εξηγήσεις των υπόπτων, προκύπτει ότι:


Ι. Κατά των: 1) Αχιλλέα ΜΠΕΟΥ, 2) Γεωργίου ΤΣΑΚΟΠΑΝΝΗ, πρέπει να κινηθεί ποινική δίωξη για α) συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής ομάδας, με δομημένη και διαρκή δράση - η οποία σημειωτέον συνεχίζεται μέχρι και σήμερα - με σκοπό την διάπραξη περισσότερων κακουργημάτων που προβλέπονται στα άρθρα 385 παρ. 1 β' ΠΚ (εκβίαση) και 386 παρ. 3 α' -1 ΠΚ (απάτη), β) δωροδοκία για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα, τελεσθείσα από κοινού και κατ' εξακολούθηση, γ) παράβαση τον άρθρον 2 παρ. 2 και 3 τον Ν. 2433/1996 «Ρύθμιση θεμάτων ΟΠΑΠ και άλλες διατάξεις», περί δελτίων στοιχημάτων προκαθορισμένης ή μη απόδοσης (παράνομο στοίχημα), τελεσθείσα κατ' εξακολούθηση, δ) ηθική αυτουργία στην εν λόγω πράξη και ε) νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, τελεσθείσα κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια, εντός των πλαισίων εγκληματικής οργάνωσης, 3) Χαράλαμπου ΨΩΜΙΑΔΗ, 4) Νικολάου ΖΑΜΑΝΗ, 5) Βασιλείου ΚΑΡΑΚΟΥΛΙΑ, 6) Ανδρέα ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ, η) Δημητρίου ΖΑΒΑΝΤΙΑ, 8) Ιωάννη ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, 9) Βασιλείου ΓΕΩΡΤΣΙΑΚΟΥ, 10) Αθανασίου ΝΤΟΊΣΗ, 11) Νικολάου ΧΑΛΚΟΥ, 12) Μιχάλη ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, 13) Νικολάου ΠΑΝΤΕΛΗ, 14) Σταύρου ΨΩΜΙΑΔΗ και 15) Ιωάννη ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ, πρέπει να κινηθεί ποινική δίωξη για: α) συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική ομάδα, με δομημένη και διαρκή δράση - η οποία σημειωτέον συνεχίζεται μέχρι και σήμερα - με σκοπό την διάπραξη περισσότερων κακουργημάτων που προβλέπονται στα άρθρα 385 παρ. 1 β' ΠΚ (εκβίαση) και 386 παρ. 3 α'-1 ΠΚ (απάτη), β) δωροδοκία για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα, τελεσθείσα από κοινού και κατ' εξακολούθηση, γ) παράβαση του άρθρου 2 παρ. 2 και 3 του Ν. 2433/1996 «Ρύθμιση θεμάτων ΟΠΑΠ και άλλες διατάξεις», περί δελτίων στοιχημάτων προκαθορισμένης ή μη απόδοσης (παράνομο στοίχημα), τελεσθείσα κατ' εξακολούθηση, δ) ηθική αυτουργία στην εν λόγω πράξη και ε) νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, τελεσθείσα κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια, εντός των πλαισίων εγκληματικής οργάνωσης (άρθρα 1, 12,14, 26 παρ. 1, 27 παρ. 1, 46 παρ. 1α', 94 παρ. 1, 98, 187 παρ. 1 σε συνδ. με άρθρα 385 παρ. 1 β» και 386 παρ. 3 α'-1, 3 και 6 εδάφ. γ' ΠΚ (όπως η παρ. 3 του άρθρου 187 προστέθηκε με το άρθρο δεύτερο παρ. 120 και η παρ. 4 αναριθμήθηκε με το άρθρο δεύτερο παρ. 1 γ' του Ν. 3875/2010) 132 Ν. 2725/1999 2 παρ. 2 και 3 του Ν. 2433/1996 2 παρ. 2 περ. β', γ', δ', 3 περ. α', ιθ' και 45 παρ. 1α', γ' αντίστοιχα του Ν. 3691/2008).

Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθούν τα εξής: Από το σύνολο των αποδεικτικών στοιχείων της δικογραφίας και από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των αποδιδόμενων στα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα αξιόποινων πράξεων, ιδίως δε από τον οργανωμένο τρόπο δράσης τους (υλικοτεχνική υποδομή, χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, κατοχή περισσοτέρων του ενός κινητών τηλεφώνων, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις είναι ενεργοποιημένα στο όνομα τρίτων προσώπων, φυσικών ή νομικών, τραπεζικές καταθέσεις, διασυνδέσεις με πρόσωπα στο εξωτερικό, και συγκεκριμένα στην Κύπρο, στην Γερμανία και στην Ιταλία), σε συνδυασμό και με το ποινικό παρελθόν τους, προκύπτει ότι τα πρόσωπα αυτά έχουν κάνει προπαρασκευαστικές ενέργειες για να διευκολύνουν την φυγή τους και είναι ύποπτα φυγής. Ενδεικτικά αναφέρεται εκ νέου στο σημείο αυτό, όσον αφορά τον Αχιλλέα ΜΠΕΟ, η συνομιλία μεταξύ των Δημήτρη ΚΟΝΤΗ και Χαρίλαου ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ, οι οποίοι ανέφεραν ότι ο Αχιλλέας ΜΠΕΟΣ είναι αγχωμένος με την δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης των «στημένων» αγώνων, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι «μπορεί να φύγει στην Αμερική», ενόψει και του γεγονότος ότι το πρόσωπο αυτό είναι κάτοχος αμερικανικού διαβατηρίου, ενώ μεταβαίνει συχνά στην Χώρα αυτή, τόσο ο ίδιος όσο και μέλη της οικογένειας του, ο δε Γιώργος ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ μεταβαίνει συχνά στην Ιταλία, διατηρώντας παράλληλα στενές φιλικές σχέσεις με βαρυποινίτες.

Π. Κατά των 1) Ευάγγελου ΜΑΡΙΝΑΚΗ και 2) Αθανασίου ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ πρέπει να κινηθεί ποινική δίωξη για: α) απλή συνεργεία σε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας επιδιώκουν οικονομικό ή άλλο υλικό όφελος και β) απλή συνεργεία σε δωροδοκία για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα, τελεσθείσα και εξακολούθηση (άρθρα 1, 12,14,26 παρ. 1, 27 παρ. 1, 47 παρ. 1, 187 παρ. 1 σε συνδ. με άρθρα385 παρ. 1β' και 386 παρ. 3α'-1 ΠΚ 132 Ν. 2725/1999).

ΙΙΙ. Κατά των 1) Θωμά ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, 2) Ιωάννη ΚΟΜΠΟΤΉ, 3) Σπυρίδωνα ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ, 4) Αντωνίου ΜΑΝΙΚΑ, 5) Ευάγγελου ΚΙΟΤΖΕΝΗ, 6) Αγγέλου ΤΡΑΥΛΟΥ, 7) Γεωργίου ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ, 8) Ευσταθίου ΠΡΟΒΑΤΙΔΗ, 9) Πέτρου ΡΟΥΤΖΙΕΡΗ, 10) Τάκη ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, 11) Γεωργίου ΜΠΟΡΟΒΙΛΟΥ, 12) Δημητρίου ΜΠΑΚΟΥ, 13) Ιωάννη ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗ, 14) Βασιλείου ΑΔΑΜΑΚΗ, 15) Ιωάννη ΑΡΦΑΝΉ, 16) Αθανασίου ΓΙΑΧΟΥ, 17) Γεωργίου ΛΥΜΠΑΝΤΣΗ, 18) Περικλή ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ, 19) Παύλου ΔΗΜΟΥ, 20) Παναγιώτη ΣΠΑΡΤΑΛΗ, 21) Γεωργίου ΣΑΛΑΜΑΣΤΡΑΚΗ, 22) Χοσέ Λουίς ΡΕΓΕΣ, 23) Μαρσέλο ΓΚΟΥΤΜΑΝ, 24) Ιωάννη ΤΣΙΓΙΑΝΝΉ, 25) Δημητρίου ΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, 26) Σπυρίδωνα ΤΡΥΦΩΝΑ, 27) Άκη ΠΑΣΣΑΡΗ, 28) Γεωργίου ΧΡΓΣΤΟΒΑΣΙΛΗ, 29) Γεωργίου ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ, 30) Κωνσταντίνου ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ και 31) Ιωάννη ΣΠΑΘΑ πρέπει να κινηθεί ποινική δίωξη για: α) δωροδοκία και δωροληψία για την αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα, τελεσθείσα από κοινού και κατ' εξακολούθηση και β) νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, τελεσθείσα κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια (άρθρα 1, 12,14,26 παρ. 1, 27 παρ. 1, 45,94 παρ. 1, 98 ΠΚ-132 Ν. 2725/1999 2 παρ. 2 περ. β', γ ` \ δ', 3 περ. Ιθ' και 45 παρ. 1 α', γ' αντίστοιχα του Ν. 3691/2008).

IV. Κατά των 1) Γεωργίου ΓΕΩΡΠΑΔΗ, 2) `Ελενας ΝΕΟΥΖΑ-ΘΕΟΣΟΓΛΟΥ, ΖΟΣΕ ΛΑΟΡΕΝΣΟ, 3) Λουκά ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ, 4) Γεωργίου ΠΡΑΤΤΟΥ, 5) Γεωργίου ΒΑΡΟΥΤΣΙΚΟΥ, 6) Γεωργίου ΤΟΡΗ, 7) Γεωργίου ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ, 8) Ιωάννη ΤΣΙΓΙΑΝΝΗ, 9) Ευθυμίου ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ, 10) Δημητρίου ΜΟΥΣΤΑΚΑ, 11) Ανθιμου ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗ, 12) Λουκά ΚΑΡΑΜΑΝΗ, 13) Αβραάμ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, 14) Γεωργίου ΧΑΒΕΝΕΤΙΔΗ, 15) Δημητρίου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, 16) Ευάγγελου ΔΗΜΟΥ, 17) Σταμάτιου ΦΑΣΟΥΛΗ, 18) Εμμανουήλ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ, 19) Ιωάννη ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ, 20) Νικολάου ΛΥΡΑΚΗ, 21) Σάββα ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ, 22) Χρήστου ΣΦΗΚΑ, 23) Νικολάου ΘΕΟΧΑΡΙΔΗ, 24) Λεωνίδα ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ, 25) Ιωάννη ΚΑΛΥΒΙΤΉ, 26) Κωνσταντίνου ΜΕΝΔΡΙΝΟΥ, 27) Δημητρίου ΒΙΛΛΑ, 28) Μιχαήλ ΤΖΙΒΕΛΕΚΗ, 29) Μιχαήλ ΑΛΒΕΡΤΗ, 30) Γιαννάκη ΑΝΔΡΕΟΥ, 31) Μάριου ΜΠΟΥΛΟΥΓΌΥΡΗ, 32) Μαρίας ΑΥΓΙΔΟΥ, 33) Διονυσίου ΚΟΤΙΝΗ, 34) Μαρίας ΒΥΘΟΠΟΥΛΟΥ και 35) Αθανασίου ΚΩΣΤΟΥΛΕΑ πρέπει να κινηθεί ποινική δίωξη

για: α) παράβαση τον άρθρον 2 παρ. 2 και 3 τον Ν. 2433/1996 «Ρύθμιση θεμάτων ΟΠΑΠ και άλλες διατάξεις», περί δελτίων στοιχημάτων προκαθορισμένης ή μη απόδοσης (παράνομο στοίχημα), τελεσθείσα από κοινού και κατ' εξακολούθηση, β) απάτη, ο υπαίτιος της οποίας διαπράττει απάτες κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια και το συνολικό όφελος ή η συνολική ζημία υπερβαίνουν το ποσό των 15.000 ευρώ, τελεσθείσα κατ' εξακολούθηση και γ) νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, τελεσθείσα κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια (άρθρα 1, 12,14, 26 παρ. 1, 27 παρ. 1, 45, 94 παρ. 1, 98. 386 παρ. 3 α'-1 ΠΚ 2 παρ. 2 και 3 του Ν. 2433/1996• 2 παρ. 2 περ. β', γ', δ', 3 περ. ιθ' και 45 παρ. 1 α', γ' αντίστοιχα του Ν. 3691/2008).

V. Τέλος, πρέπει να εξαχθούν αντίγραφα της δικογραφίας σύμφωνα με όσα εκτίθενται ανωτέρω υπό κεφάλαιο Γ του παρόντος.

Πηγή: http://www.ethnos.gr/ethnosport/article.asp?catid=8356&subid=2&pubid=128693193


=-=-=-=-=

AQUARELA CREPA CAFFE
Λαοδικείας και Τσαλδάρη Γωνία
Τηλ: 2110145211

Κρέπες γλυκιές-αλμυρές, γλυκά, παγωτά, σοκολατογεύσεις, μεζέδες, ούζο κλπ

Ειδικές τιμές για τους αναγνώστες του nextok