Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2011

ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΙΑ - θέμα αμέλειας, άγνοιας και αδιαφορίας

 Ερασιτεχνικά αντιμετωπίζεται μέχρι και σήμερα στη χώρα μας το πρόβλημα της παιδικής βαρηκοΐας και της έγκαιρης διάγνωσής της.  Η άγνοια των γονιών αλλά και η αδιαφορία κάποιων ιατρών αποτελούν τις βασικές αιτίες για την παρουσία κωφαλάλων οι οποίοι υπό άλλες συνθήκες θα ήσαν απόλυτα υγιείς.

Για το θέμα μίλησε πρόσφατα σε πανελλήνιο συνέδριο ΩΡΛ ο Δρ. Απόστολος Σπέντζας (Ναύαρχος Λ.Σ. ε.α.)  ενώ η εργασία του δημοσιεύτηκε και στον διεθνή Τύπο.

Του Δρ. Απόστολου Σπέντζα