Τρίτη, 28 Ιουνίου 2011

ΕΠΙΚΡΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΤΟ ΝΕΕ

Τό Ναυτικό Επιμελητήριο τής Ελλάδος παρακολουθεί μέ ανησυχία φαινόμενα παρεμπόδισης τής ελεύθερης διακίνησης επιβατών, φορτίων καί πλοίων, η οποία επανελήφθει καί σήμερα σέ συνέχεια προγενέστερων γιά τίς οποίες τό ΝΕΕ είχε εκφράσει τήν δικαιολογημένη αντίθεση του πρός τούς αρμόδιους Υπουργούς, τήν 30Η Μαίου.
Η σημερινή παρεμπόδιση τής εκτέλεσης
 προγραμματισμένων δρομολογίων προκαλεί ανυπέρβλητα προβλήματα στίς θαλάσσιες συγκοινωνίες καί τό ΝΕΕ καλέι καί πάλι τήν Πολιτεία γιά τήν εφαρμογή τής εθνικής καί διεθνούς νομοθεσίας πού αφορούν τήν διακίνηση επιβατών, πλοίων, φορτίων όπως καί τό δικαίωμα στήν εργασία πού προστατέυεται από τό Σύνταγμα τής Χώρας μας.

Οι σημερινές συγκυρίες επιτάσσουν ακόμα περισσότερο νά διαφυλαχθούν οι τομείς εκείνοι τής οικονομικής δραστηριότητας πού μπορούν νά συμβάλλουν στήν αναστροφή τής αρνητικής πορείας τής Χώρας. Η Ελληνική Ακτοπλοία καί ο Τουρισμός ευρύτερα, αποτελούν Εθνικά κεφάλαια, πού οφείλουμε όλοι, μέ πρώτη τήν Πολιτεία, νά προστατεύσουμε από περιστατικά αυθαιρεσίας καί αναρχίας.