Τρίτη, 24 Μαΐου 2011

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ BARACK OBAMA απο Κύπρια Δημοσιογράφο

Δημοσιογράφος, ακτιβίστρια και ακούραστη ερευνήτρια που αγωνίζεται για τα δίκαια της Κύπρου, είναι η κ. Φανούλα Αργυρού η οποία εκμεταλλευόμενη την πρόσφατη ομιλία του Μπάρακ Ομπάμα, απέστειλε την πιο κάτω ανοικτή επιστολή στον Πλανητάρχη.Αξίζει να σημειωθεί ότι η κ. Αργυρού έχει γράψει πολλά βιβλία και εκατοντάδες δημοσιεύματα και όπως αναφέρουν Κύπριοι Δημοσιογράφοι, ανήκει σ’ αυτούς που δεν «νερώνουν» το κρασί τους ενώ, συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους γνώστες της σύγχρονης κυπριακής ιστορίας.

Open letter

His Excellency,
Mr. Barack Obama,
President of the United States of America,
White House
Washington, USA.

London 20 May, 2011
Mr. President,

Turkey should withdraw from occupied Cyprus too

I refer to your speech in which you called for Israel to withdraw to its pre-1967 borders in any peace agreement.

Well, Mr. President, let you be the first American President to look straight at Turkey too, right in the eye, and tell her the truth to her face: that she also has to withdraw from the Republic of Cyprus back to its 1974 borders. That Turkey also has to withdraw from the part of Cyprus that she has under occupation since her barbaric and bloody invasion of July and August 1974.

Tell her that there will be no peace agreement and solution to the problem of Cyprus unless Turkey withdraws from the occupied territory of the Republic of Cyprus and takes back to Turkey her 40,000 strong military presence and arms taking with them also the so called “settlers”. All of the purposely imported Turkish Anatolian population of hundreds of thousands. An action that constitutes a war crime. Those imported people have taken over our stolen land and properties. They were intentionally imported in order to change the demographic structure of the Republic of Cyprus, a war crime. As a result of that bloody invasion 200,000 Greek Cypriots were forcibly uprooted by the Turkish invading army and to this day are not allowed to return to their land and properties.
Yours sincerely,

Fanoulla Argyrou
Researcher/journalist/author
London20.5.2011
(Refugee from occupied Cyprus)Ελεύθερη μετάφρασηΑυτού Εξοχότητα,
κ. Μπάρακ Ομπάμα,
Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής,
Λευκός Οίκος
Ουάσιγκτον, ΗΠΑ.


Λονδίνο 20, Μαΐου, 2011 Κύριε Πρόεδρε,
Η Τουρκία θα πρέπει επίσης να αποσυρθεί από την κατεχόμενη Κύπρο
Αναφέρομαι στην ομιλία σας με την οποία καλείται το Ισραήλ να αποσυρθεί στα στα προ του 1967 σύνορά με την οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία.
Λοιπόν, κ. Πρόεδρε, ας είστε εσείς ο πρώτος Αμερικανός Πρόεδρος που θα κοιτάξετε στην Τουρκία κατευθείαν στα μάτια και θα της πείτε κατάμουτρα: ότι οφείλει, επίσης, να αποσυρθεί από τη Δημοκρατία της Κύπρου πίσω στα σύνορά όπου βρισκόταν το 1974 . Ότι η Τουρκία έχει, επίσης, να αποσυρθεί από το τμήμα της Κύπρου που έχει καταλάβει μετά τη τη βάρβαρη και αιματηρή εισβολή του Ιουλίου και του Αυγούστου του 1974.
Πείτε της ότι δεν θα υπάρξει ειρηνευτική συμφωνία και λύση στο πρόβλημα της Κύπρου εάν η Τουρκία δεν αποσείρει από το κατεχόμενο έδαφος της Δημοκρατίας της Κύπρου και να πάρει πίσω τους 40.000 άνδρες που αποτελούν μια ισχυρή στρατιωτική παρουσία αλλά και τους λεγόμενους εποικους.
Να επιστρέψουν στην Τουρκία οι εκατοντάδες χιλιάδες των Τούρκων που προωθήθηκαν στη Κύπρο από την Ανατολίας. Μια ενέργεια που αποτελεί έγκλημα πολέμου. Ξένοι άνθρωποι έχουν εγκατασταθεί στα ακίνητα μας και μας έκλεψαν τη γη μας.
Όλα αυτά ήταν σχεδιασμένα με σκοπό την αλλαγή της δημογραφικής δομής της Δημοκρατίας της Κύπρου, και αποτελεί έγκλημα πολέμου. Ως αποτέλεσμα αυτής της αιματηρής εισβολής 200.000 Έλληνες Κύπριοι ξεριζώθηκαν βίαια από τον τουρκικό στρατό εισβολής και μέχρι σήμερα δεν τους επιτρέπεται να επιστρέψουν στις περιουσίες τους και στη τη τους.


Με εκτίμηση,

Φανούλα Αργυρού
Ερευνητής / δημοσιογράφος / συγγραφέας
Λονδίνο 20.5.2011
(Πρόσφυγες από την κατεχόμενη Κύπρος)