Τρίτη, 24 Μαΐου 2011

ΨΗΦΙΣΤΕ παραπλεύρως δεξιά ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ