Σάββατο, 3 Σεπτεμβρίου 2011

ΩΣ ΤΙΣ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Από την Γενική Γραμματεία Ναυτιλίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ανακοινώνεται, ότι την 02 Σεπτεμβρίου 2011 ημέρα Παρασκευή, τοιχοκολλήθηκαν στα καταστήματα του Αρχηγείου Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ (Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1-Ε2 εντός λιμένα Πειραιά), στο κτίριο πρώην ΥΕΝ (Γρ. Λαμπράκη 150), καθώς και στο INTERNET, www.yen.gr , πίνακες καλούμενων υποψηφίων για έλεγχο δικαιολογητικών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού απόφοιτων λυκείων όλων των τύπων για το εκπαιδευτικό έτος 2011-12.
Οι καλούμενοι υποψήφιοι πρέπει να παρουσιαστούν για κατάθεση δικαιολογητικών όχι αργότερα από την 19Η Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Δευτέρα στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού που είχαν καταθέσει αρχικά την αίτηση τους.