Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2011

ΠΑΓΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΤΟ ΑΣΕΠ

Η προθεσμία υποβολής ενστάσεων λήγει Κυριακή...


Την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2011 λήγει σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη η δυνατότητα των υποψηφίων Δόκιμων Σημαιοφόρων να προσφύγουν στον ΑΣΕΠ προσβάλλοντας την ακυρώτητα του τελευταίου διαγωνισμού.  Το γεγονός αυτό δείχνει - το λιγότερο - ότι άγνωστοι-γνωστοί του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος, έντεχνα αφήνουν τους ενδιαφερόμενους για προσφυγή να πέσουν στην παγίδα του τελευταίου διήμερου το οποίο όμως είναι Σαββατοκυρίακο και προφανώς καμία ένσταση δεν μπορεί να γίνει δεκτή από τον ΑΣΕΠ.

Παράλληλα, άλλο ένα Σαββατοκυρίακο (17 και 18 Σεπτεμβρίου 2011) παρεμβάλλεται.  Έτσι ουσιαστικά οι ενδιαφερόμενοι έχουν στη διάθεσή τους μόλις έξι ημέρες για να καταθέσουν τις ενστάσεις τους και ήδη απομένουν μόνον οι επόμενες τέσσερις ημέρες:  Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή.

Υπενθυμίζεται ότι:  η ένσταση επιτρέπεται για λόγους νομιμότητας και όχι για την βαθμολογία και την ουσιαστική εκτίμηση της Επιτροπής Εξετάσεων και πρέπει να περιέχει συγκεκριμένους λόγους ακυρότητας κατά συγκεκριμένης πράξεως ή παραλείψεως.

Φόβος και εκμετάλλευση

Πάντως για περίεργο λόγο, σύμφωνα με πληροφορίες, ορισμένοι δικηγόροι αρνήθηκαν να αναλάβουν τις υποθέσεις ενδιαφερόμενων για προσφυγή υποψηφίων ενώ σε μία τουλάχιστον περίπτωση, δικηγόρος ζήτησε ένα εξωφρενικό ποσό για να αναλάβει τον ενδιαφερόμενο.Στο μεταξύ, υποψήφιοι που επιθυμούν να λάβουν γνώση των γραπτών δοκιμίων τους στα μαθήματα που εξετάσθηκαν, μπορούν να προσέρχονται στα μέλη της Επιτροπής Εξετάσεων υποψηφίων Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. – ΕΛ. ΑΚΤ. έτους 2011, τις εργάσιμες ημέρες από 10:00 έως 14:00 στο Αρχηγείο Λ.Σ. – ΕΛ. ΑΚΤ. – Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2 – λιμένας Πειραιάς, ισόγειο).


Όσο για τα τελικά αποτελέσματα των εξετάσεων από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής δόθηκε στη δημοσιότητα η πιο κάτω ανακοίνωση:
***   ***   ***   ***   ***   ***


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στο διαγωνισμό υποψηφίων Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ. κατατέθηκαν δικαιολογητικά για συμμετοχή στις διαδικασίες του διαγωνισμού από 1222 υποψηφίους (555 άνδρες – 667 γυναίκες). Έγκυρα δικαιολογητικά υπέβαλαν 1011 υποψήφιοι (439 άνδρες – 572 γυναίκες) ανά κατηγορία ως ακολούθως :

ΑΕΙ : 885 (348 άνδρες – 537 γυναίκες),

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΑΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ : 85 (51 άνδρες – 34 γυναίκες),

ΑΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ : 31 (30 άνδρες – 1 γυναίκα),

ΑΕΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ : 10 (10 άνδρες – 0 γυναίκες).

Μετά τη διαδικασία υψομέτρησης παρέμειναν 743 υποψήφιοι (357 άνδρες – 386 γυναίκες) ανά κατηγορία ως ακολούθως :

ΑΕΙ : 653 (286 άνδρες – 367 γυναίκες),

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΑΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ : 52 (34 άνδρες – 18 γυναίκες),

ΑΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ : 28 (27 άνδρες – 1 γυναίκα),

ΑΕΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ : 10 (10 άνδρες – 0 γυναίκες).

Μετά τη διαδικασία ψυχοτεχνικών παρέμειναν 726 υποψήφιοι (351 άνδρες – 375 γυναίκες) ανά κατηγορία ως ακολούθως :

ΑΕΙ : 637 (280 άνδρες – 357 γυναίκες),

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΑΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ : 51 (34 άνδρες – 17 γυναίκες),

ΑΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ : 28 (27 άνδρες – 1 γυναίκα),

ΑΕΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ : 10 (10 άνδρες – 0 γυναίκες).

Μετά τη διαδικασία υγειονομικών (ΑΝΥΕ) παρέμειναν 584 υποψήφιοι (286 άνδρες – 298 γυναίκες) ανά κατηγορία ως ακολούθως :

ΑΕΙ : 514 (229 άνδρες – 285 γυναίκες),

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΑΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ : 39 (27 άνδρες – 12 γυναίκες),

ΑΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ : 23 (22 άνδρες – 1 γυναίκα),

ΑΕΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ : 08 (08 άνδρες – 0 γυναίκες).

Μετά τη διαδικασία της κολύμβησης παρέμειναν 550 υποψήφιοι (274 άνδρες – 276 γυναίκες) ανά κατηγορία ως ακολούθως :

ΑΕΙ : 483 (219 άνδρες – 264 γυναίκες),

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΑΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ : 38 (27 άνδρες – 11 γυναίκες),

ΑΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ : 21 (20 άνδρες – 1 γυναίκα),

ΑΕΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ : 08 (08 άνδρες – 0 γυναίκες).

Μετά την ολοκλήρωση των αθλητικών δοκιμασιών παρέμειναν 279 υποψήφιοι (229 άνδρες – 50 γυναίκες) ανά κατηγορία ως ακολούθως :

ΑΕΙ : 231 (186 άνδρες – 45 γυναίκες),

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΑΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ : 26 (21 άνδρες – 05 γυναίκες),

ΑΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ : 16 (16 άνδρες – 0 γυναίκες),

ΑΕΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ : 06 (06 άνδρες – 0 γυναίκες).

Με σημερινή απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Χρήστου Παπουτσή, η οποία αναρτήθηκε στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: 4Α8ΨΙ-Ζ40) συμπληρώθηκαν οχτώ (08) κενές θέσεις σε κατηγορία υποψήφιων από ισάριθμες θέσεις που προέκυψαν εξαιτίας αποτυχίας των υποψήφιων της μίας κατηγορίας κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ..

Από την Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Κλάδου Διοίκησης, Οργάνωσης & Εκπαίδευσης του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ανακοινώνεται ότι οι πίνακες Επιτυχόντων και Επιλαχόντων υποψηφίων Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. – ΕΛ. ΑΚΤ. έτους 2011 αναρτήθηκαν την 15/09/2011 ημέρα Πέμπτη στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (www.hcg.gr), καθώς και στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Αρχηγείου Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., στην ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1 – Ε2.

Οι πίνακες καλουμένων προς κατάταξη Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. – ΕΛ. ΑΚΤ. και Επιλαχόντων, θα προκύψουν μετά από την εκδίκαση από το ΑΣΕΠ τυχόν ενστάσεων, η προθεσμία υποβολής των οποίων ορίζεται από την 16 Σεπτεμβρίου 2011 έως και την 25 Σεπτεμβρίου 2011. Επισημαίνεται ότι η ένσταση επιτρέπεται για λόγους νομιμότητας και όχι για την βαθμολογία και την ουσιαστική εκτίμηση της Επιτροπής Εξετάσεων και πρέπει να περιέχει συγκεκριμένους λόγους ακυρότητας κατά συγκεκριμένης πράξεως ή παραλείψεως.

Υποψήφιοι που επιθυμούν να λάβουν γνώση των γραπτών δοκιμίων τους στα μαθήματα που εξετάσθηκαν, μπορούν να προσέρχονται στα μέλη της Επιτροπής Εξετάσεων υποψηφίων Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. – ΕΛ. ΑΚΤ. έτους 2011, τις εργάσιμες ημέρες από 10:00 έως 14:00 στο Αρχηγείο Λ.Σ. – ΕΛ. ΑΚΤ. – Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2 – λιμένας Πειραιάς, ισόγειο).

*** *** *** *** *** ***
 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ, αφήστε το  σχόλιό σας κάτω από το κείμενο γραμμένο μόνον στα ελληνικά.  Μη γράφετε γκρίνγκλις και αποφεύγετε τα κεφαλαία.
*** *** *** *** *** ***