Δευτέρα, 7 Φεβρουαρίου 2011

Ηθικό Διοίκηση - Ηγεσία και Σρατιωτική Επαγγελματική Ηθική


Δεν θα ντροπιάσω τα όπλα μου,
ούτε θα εγκαταλείψω τον συμπολεμιστή μου
(Μέρος 7ο, τελευταίο)

Η ΦΙΛΟΤΙΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ είναι η τρίτη αξία της Στρατιωτικής Επαγγελματικής Ηθικής
Αυτή σχετίζεται πολύ με το καθήκον. Ο,τι είναι καλύτερο για το Έθνος και το Στρατό πρέπει να έχει προτεραιότητα από τα προσωπικά μας συμφέροντα ή επιθυμίες. Η φιλότιμη υπηρεσία προσδίδει ύψιστη σημασία ή αξία στη ζωή μας.
Ο αρχαίος Αθηναϊκός όρκος τοποθετεί τα πρότυπα για την φιλότιμη υπηρεσία: «... Δεν θα ντροπιάσω τα όπλα μου, ούτε θα εγκαταλείψω τον συμπολεμιστή μου που στέκεται στο πλευρό μου, αλλά μόνος μου ή με πολλούς θα πολεμήσω, για την υπεράσπιση των ιερών και οσίων...»
Πρέπει να προσέχουμε να μην αφήνουμε τις φιλοδοξίες μας να έρχονται σε ρήξη με την φιλότιμη υπηρεσία. Αυτό θα ήταν καταστρεπτικό. Οι φιλοδοξίες όμως που προσανατολίζονται για όφελος των άλλων, είναι εποικοδομητικές.
Όλοι μας θα πρέπει να ασπαζόμαστε σαν υπέρτατο ιδανικό την «Ευημερία του Έθνους», του Στρατού, της Υπηρεσίας και της Μονάδας που θα πρέπει να προηγείται της δικής μας.
Η φιλότιμη υπηρεσία τοποθετεί την προτεραιότητα της αποδόσεώς μας στην εκτέλεση του καθήκοντος. Η πρώτη μας υπακοή φυσικά πρέπει πρώτα να είναι στο Σύνταγμα της Ελλάδας.

Η ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ είναι η τελική αξία της Στρατιωτικής Επαγγελματικής Ηθικής. Ακεραιότητα σημαίνει εντιμότητα, δικαιοσύνη και αποφυγή της εξαπατήσεως. Η ακεραιότητα είναι το κόσμημα του στέμματος του χαρακτήρα.
Η ανάγκη για ακεραιότητα στην κοινωνία μας έχει τονισθεί στη σημερινή εποχή που ζούμε. Η ακεραιότητα αποτελεί τη βάση για εμπιστοσύνη και όπως αναφέρθηκε πρωτύτερα, η εμπιστοσύνη είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της υπακοής.
Πρέπει να επιδεικνύουμε 24 ώρες την ημέρα ακεραιότητα, για να διαφυλάξουμε την εμπιστοσύνη των συναδέλφων και του Έθνους. Συγχρόνως πρέπει να είμαστε ικανοί να αποδεχόμαστε τη φιλαλήθεια από τους συναδέλφους, είτε αυτοί είναι ανώτεροι ή υφιστάμενοι.
Ο Γερμανός φιλόσοφος Karl von Clausewitz έγραψε: «Εάν το πνεύμα πρόκειται να σωθεί απλήγωτο με την αμείλικτη πάλη με το απρόοπτο, δύο ιδιότητες είναι διαθέσιμες: Πρώτα η διανόηση, η οποία ακόμα και στις σκοτεινότερες ώρες διατηρεί το εσωτερικό φως που οδηγεί στην αλήθεια και δεύτερο το κουράγιο να ακολουθήσει κανείς αυτό το αχνό φως οπουδήποτε οδηγεί».
Η ακεραιότητα είναι η υπόσχεση σε αυτό το αχνό φως της αλήθειας. Αυτή η υπόσχεση πρέπει να αποτελεί τον δεσμό μεταξύ μας (στελέχη). Πρέπει να εξασκούμε ακεραιότητα, καθώς διαπιστώνουμε στρατιωτικούς για προώθηση και αναγνώριση. Πρέπει να αμείβουμε και προάγουμε τους υφισταμένους μας, βασιζόμενοι στα προσόντα και στις δυνατότητές τους για μελλοντική υπηρεσία. Δεν πρέπει να μεροληπτούμε. Πρέπει να φυλαγόμαστε από τα δίκτυα των «μέσων» στο σώμα των αξιωματικών, που παρακάμπτουν τα καθιερωμένα συστήματα. Έχουμε εξαιρετικά αντιληπτικούς συναδέλφους σήμερα στο στρατό. Δεν θα μπορέσουμε ποτέ να τους κρύψουμε τις ενέργειές μας. Ας αφήσουμε την ακεραιότητα να οδηγεί καθημερινά τις ζωές μας.

Συμπέρασμα

Η Στρατιωτική Επαγγελματική Ηθική τοποθετεί τον ηθικό και επαγγελματικό τόνο για τον Στρατό στην υπηρεσία του Έθνους και εμπνέει την αίσθηση του αναγκαίου σκοπού για την διατήρηση των θεσμών. Πρέπει όλοι μας να υιοθετήσουμε τη στρατιωτική ηθική στην προσωπική και επαγγελματική μας ζωή. Θα ενδυναμώσει τους χαρακτήρες μας και θα μας καθοδηγήσει στην απόδοση του καθήκοντός μας.
Αυτό το Έθνος και οι οικογένειές του εμπιστεύονται τα παιδιά τους (στελέχη και στρατιώτες) στη φροντίδα μας. Δεχόμαστε τη σεβαστή υπευθυνότητα να σχηματίσουμε το μέλλον της ζωής τους, να τους εκπαιδεύσουμε και να τους ζητήσουμε να ετοιμαστούν για να πεθάνουν. Πρέπει να τους εκπαιδεύσουμε καλά. Πρέπει να τους βοηθήσουμε να «πιάσουν» τις αξίες της στρατιωτικής ηθικής: υπακοή, καθήκον, φιλότιμη υπηρεσία και ακεραιότητα, καθώς μαζί αυτές οι αξίες σχηματίζουν την υποδομή του στρατιωτικού επαγγέλματος, ενός επαγγέλματος του οποίου το μέλλον αφήνεται στα ικανά χέρια μας.
____________________________________________________________

Αφιερώνεται σε κάθε έναν, που μπορεί να διακρίνει τον εαυτό του μέσα σε αυτή την μελέτη.

Με θαλασσινούς χαιρετισμούς,
Exantas