Δευτέρα, 7 Φεβρουαρίου 2011

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΣ: ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ

Να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες του διαδικτύου ώστε να συμμετάσχουν οι πολίτες στη διαδικασία διαμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Πειραιά πρότεινε με επιστολή του προς τη διοίκηση του Δήμου ο επικεφαλής της παράταξης «Πειραιάς Πολιτών Καθαρή Συμφωνία» Γιάννης Μίχας.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ο προϋπολογισμός των Δήμων συντάσσεται από την Οικονομική Επιτροπή, ψηφίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο και το προσχέδιό του τίθεται προςσυζήτηση σε συνεδρίαση του διευρυμένου οργάνου της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, η οποία με βάση το Ν. 3852/10 πρέπει να συσταθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου άμεσα.

Ο κ. Μίχας πρότεινε παράλληλα με την συζήτησή του στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, ο προϋπολογισμός του Δήμου Πειραιά σε απλοποιημένη και εύληπτη μορφή (και όχι κωδικοποιημένος όπως ζητείται από το Υπουργείο Οικονομικών) να τεθεί σε ανοικτή διαβούλευση στο διαδίκτυο.

Με τον τρόπο αυτό όπως επισημαίνει ο κ. Μίχας οι Πειραιώτες θα γίνουν γνώστες όλων των δεδομένων στη διοίκηση και οικονομική λειτουργία του Δήμου, ενώ θα μπορούν να παρεμβαίνουν ήδη από το πεδίο του σχεδιασμού, καταθέτοντας τις δικές τους προτάσεις με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Η πρότασή να είναι Συμμετοχικός ο πρώτος προϋπολογισμός του Δήμου με τον Καλλικράτη επιτρέπει την επίτευξη ακόμη μεγαλύτερης διαφάνειας και στοχεύει συν τοις άλλοις στην ενεργοποίηση των πολιτών στην ενασχόλησή τους με τα κοινά.