Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2011

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΥΣΗ ΤΩΝ 60 ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ

Μειοδοτικό διαγωνισμό για  την προμήθεια ειδών ιματισμού, συνολικού προϋπολογισμού εβδομήντα μίας χιλιάδων πενήντα ευρώ #71.050,00 € # (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ανακοίνωσε χθες 27 Σεπτεμβρίου 2011 το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.


Οι σφραγισμένες προσφορές δύναται είτε να αποσταλούν στη Δ/νση Προμηθειών μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, είτε να προσκομισθούν την ημέρα και ώρα που θα διενεργηθεί ο διαγωνισμός, στην ελληνική γλώσσα,
απευθείας στην Επιτροπή Προμηθειών Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Προχείρων Διαγωνισμών, δηλαδή στις 4 Οκτωβρίου 2011 , ημέρα Tρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Ο Διαγωνισμός θα διαξαχθεί στο κτήριο της Ακτής Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Δραπετσώνα, (Λιμάνι Πειραιά), Όροφος 3ος αίθουσα συνεδριάσεων αρ.317

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν από το διαδίκτυο: http://et.diavgeia.gov.gr/f/yptp/find/thid:99
ΑΔΑ: 4Α8ΙΙ-ΗΚΗ και

*** *** *** *** *** ***
 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ, αφήστε το σχόλιό σας κάτω από το κείμενο
*** *** *** *** *** ***