Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΨΗΦΙΣΗ ΚΑΤΑ ΑΡΘΡΟ - 12


Για την ιστορία, δημοσιεύουμε όλα όσα ειπώθηκαν στη Βουλή, στις 22 Φεβρουαρίου 2011, κατά τη συζήτηση του Σχεδίου Νόμου περί Σύστασης Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος και Ακτοφυλακής. Μια προσεκτική ανάγνωση από τον υποψιασμένο αναγνώστη, θα οδηγήσει στην αποκάλυψη των αιτίων που οδήγησαν τη κυβέρνηση στην αποκοπή του Λιμενικού από το πρώην ΥΕΝ, αλλά και ουσιαστικά την κατάργηση του Υπουργείου Ναυτιλίας.ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλώ, να κατατεθούν στα Πρακτικά και να διανεμηθούν στους συναδέλφους.


Το λόγο έχει ο Εισηγητής της Πλειοψηφίας κ. Άγγελος Μανωλάκης Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στο Νομό Κορινθίας για δεκαπέντε λεπτά.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάμε το νομοσχέδιο όλο μαζί, και επί της αρχής και επί των άρθρων και τις τροπολογίες.


Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο.


ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.


Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριοι Υπουργοί, το παρόν σχέδιο νόμου έρχεται να ολοκληρώσει την υλοποίηση της πολιτικής απόφασης της Κυβέρνησής μας για μια συνολική υπαγωγή των Σωμάτων Ασφαλείας σε ένα Υπουργείο, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Με τον τρόπο αυτό, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη θα διαθέτει ένα πλήρες δίκτυο υπηρεσιών ασφαλείας με την υπαγωγή σε αυτό της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής, της ΕΥΠ, της Πολιτικής Προστασίας και πλέον του νέου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, το οποίο θα εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας του Υπουργείου.


Ο λόγος που επέβαλε αυτήν την αντιμετώπιση είναι κυρίως ο επαναπροσδιορισμός του όρου της ασφάλειας, τόσο σε εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο. Φαινόμενα όπως το συνεχώς εξελισσόμενο, οργανωμένο έγκλημα και η τρομοκρατία, οι πιέσεις των μεταναστευτικών ροών, οι απειλές για το θαλάσσιο περιβάλλον και άλλα, αποτελούν νέες συνθήκες και διαστάσεις που επηρεάζουν την ασφάλεια της χώρας και των πολιτών μας. Αυτά τα νέα δεδομένα θέτουν νέες προκλήσεις και αναζητούν νέες προσεγγίσεις στην αντιμετώπισή τους.


Από την άλλη μεριά, η ιδιόμορφη γεωγραφική ανάπτυξη την Ελλάδας με πολλά χιλιόμετρα ακτογραμμών, κόλπους, νησιά και βραχονησίδες υποδεικνύει την αναγκαιότητα της συνέργειας όλων των μέσων και υπηρεσιών ασφαλείας υπό μία αρχή, προκειμένου να υπάρξει το επιθυμητό αποτέλεσμα.


Με την ενσωμάτωση του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη συγκροτείται ένα ολοκληρωμένο σύστημα εσωτερικής ασφάλειας και πολιτικής προστασίας. Το Σώμα αυτό θα αναλάβει την εφαρμογή του νόμου στο θαλάσσιο χώρο, τα πλοία, τα λιμάνια, τους χερσαίους χώρους και τις λιμενικές εγκαταστάσεις.


Ο πρώτος λοιπόν, στόχος του νομοσχεδίου είναι η ανάθεση στο Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή καθηκόντων αστυνόμευσης και ασφάλειας, αλλά και της φύλαξης θαλασσίων συνόρων μας με την απαλλαγή του από περιττές ενασχολήσεις.


Ο δεύτερος στόχος είναι η ανάθεση των διοικητικών καθηκόντων και της ουσιαστικής άσκησης αναπτυξιακής, ναυτιλιακής πολιτικής στο Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας.


ΡΕ
(02AS)


Αυτός ο διαχωρισμός γίνεται σαφής και ξεκάθαρος μέσα από τις διατάξεις του προς ψήφιση νομοσχεδίου.


Με δύο λόγια, το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή για αστυνόμευση και ασφάλεια πάει στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Οι αρμόδιες διευθύνσεις για τη διοίκηση της εμπορικής ναυτιλίας και για τα αμιγώς αναπτυξιακά ναυτιλιακά ζητήματα πάνε στο Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα εξυπηρετηθούν καλύτερα και απερίσπαστα οι στόχοι της ασφάλειας και της ναυτιλιακής ανάπτυξης από τα δύο αντίστοιχα Υπουργεία.


Ειδικά στις σημερινές συνθήκες της οικονομικής ύφεσης που περνά η χώρα μας πιστεύω ότι θα πρέπει να αρχίσουμε να μιλάμε για μία ελληνική ναυτιλιακή αναγέννηση. Και όχι μόνο να μιλάμε, αλλά και να σχεδιάζουμε σοβαρά, προσεκτικά και με αυτοπεποίθηση για μία νέα εποχή στην ελληνική ναυτιλία. Γιατί πρέπει να στηριχθούμε στα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Και ένα από αυτά είναι η ελληνική ναυτιλία. Εκεί θα επικεντρωθούν πλέον οι προσπάθειες του Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, στην καλύτερη αξιοποίηση των λιμανιών μας, στην ενίσχυση της ναυτικής εκπαίδευσης, στη στήριξη της ποντοπόρας ναυτιλίας και άλλα.


Θέλοντας να απαντήσω στη βασική μομφή από πλευράς Αξιωματικής Αντιπολίτευσης για την αποκοπή του Λιμενικού Σώματος από την εμπορική ναυτιλία, θα ήθελα να επισημάνω ότι πρέπει να αντιληφθούν όλοι πως μιλάμε για ένα άλλο πλαίσιο μέσα στο οποίο καλείται να ανταποκριθεί το νέο Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων και ένα άλλο πλαίσιο στο οποίο εντάσσουμε το ρόλο του νέου Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής.


Το Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας πολιτικοποιείται και ανασυγκροτείται ως ένα οικονομικό αναπτυξιακό Υπουργείο. Με τον καιρό, μάλιστα, θα στελεχωθεί και από αποφοίτους πανεπιστημιακών σχολών και ειδικότητες που δεν μπορούσαν έως τώρα να προσληφθούν άμεσα στις αντίστοιχες υπηρεσίες.


Το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή εντάσσεται σε ένα νέο δόγμα εσωτερικής ασφάλειας και τίθεται υπό το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Δεν στρατιωτικοποιούμε τώρα το Λιμενικό Σώμα, όπως αναφέρθηκε από την πλευρά των κομμάτων της Αριστεράς. Το Λιμενικό Σώμα ήταν στρατιωτικό και παραμένει έτσι.


Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτές είναι οι ξεκάθαρες πολιτικές αποφάσεις της Κυβέρνησης που υλοποιούμε με το παρόν νομοσχέδιο. Ξεκαθαρίζουν οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες. Στο ΥΘΥΝΑΛ και τις αρμόδιες διευθύνσεις πάει η χάραξη πολιτικής και η λήψη των αποφάσεων για τη ναυτιλία. Στο Λιμενικό Σώμα και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη πάει ο έλεγχος. Δεν μπορούσε να συνεχιστεί το ερμαφρόδιτο φαινόμενο να είναι ο ίδιος ο ελεγκτής και ο ελεγχόμενος, κάτι για το οποίο μάλιστα έχουμε κατηγορηθεί και διεθνώς. Ένα παράδειγμα είναι η Επιθεώρηση Πλοίων.


Μαζί με το νομοθετικό μέτωπο, η ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη δίνει τη μάχη της και στο μέτωπο της καθημερινής πραγματικότητας. Από το 2007 χρωστάμε οδοιπορικά και υγειονομικά στους λιμενικούς μας, τα οποία αναμένεται να εξοφληθούν τους αμέσως επόμενους μήνες.


Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η θλιβερή εικόνα ακινητοποιημένων μέσων δεν αξίζει σε μία χώρα που θέλει να επαίρεται για την πρωτοπορία της στη ναυτιλία.


Επίσης, δεν προκαλεί και τις καλύτερες εντυπώσεις η εικόνα της απασχόλησης των απόστρατων αξιωματικών του Λιμενικού Σώματος σε εφοπλιστικές επιχειρήσεις. Και αυτό το ζήτημα θα πρέπει να μας απασχολήσει κάποια στιγμή και να ρυθμιστεί σε γενικότερο επίπεδο, ώστε να μη μπορούν αυτοί που υπηρέτησαν στο Λιμενικό να εργάζονται μετά την αποστρατεία τους σε ναυτιλιακές εταιρείες, σε εταιρείες με τις οποίες τόσα χρόνια είχαν συναλλαγές, γιατί αυτό επηρεάζει πάρα πολύ τη συμπεριφορά τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Αυτό ισχύει όχι μόνο για τους λιμενικούς, αλλά για όλους.


Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτές οι δυσάρεστες διαστάσεις δεν αναιρούν τη γενικότερη εντύπωση που δίκαια έχει κατακτήσει το Λιμενικό Σώμα, ότι πρόκειται δηλαδή για μία από τις καλύτερες δημόσιες υπηρεσίες, μια δημόσια υπηρεσία όμως που εγκαταλείφθηκε στη μοίρα της μετά την Ολυμπιάδα της Αθήνας το 2004.


(XA)(PE)


Και παρά τις προσπάθειες μεμονωμένων υπουργών των προηγούμενων κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας –μάλιστα ο ένας είναι σήμερα και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπός της- τις οποίες και εμείς αναγνωρίζουμε, είναι γεγονός ότι το Λιμενικό Σώμα είχε αφεθεί στην τύχη του τα τελευταία χρόνια. Αυτήν την πορεία ερχόμαστε να ανατρέψουμε τώρα και μαζί με την αλλαγή αυτή να διορθώσουμε και μία αντίφαση.


Έως τώρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βιώναμε μία αντίφαση, μία στρέβλωση. Το εκάστοτε Υπουργείο Ναυτιλίας είχε τις αρμοδιότητες, αλλά δεν είχε το απαραίτητο προσωπικό. Ουσιαστικά ήταν το μόνο Υπουργείο που δεν είχε δικό του προσωπικό. Από την άλλη πλευρά το Λιμενικό Σώμα δεν είχε θεσμοθετημένες αρμοδιότητες, αλλά διέθετε το ειδικό στελεχιακό δυναμικό και δι’ αυτού ασκούντο οι αρμοδιότητες και το έργο του Υπουργείου. Ουδέποτε υπήρξε συγκροτημένη δομή στο Λιμενικό Σώμα κατά αντιστοιχία με το Πυροσβεστικό Σώμα ή με την Αστυνομία. Ουδέποτε κατά τα τελευταία τριάντα τρία χρόνια υπήρχε αρχηγείο στο Λιμενικό Σώμα. Τόσο οι υπηρεσίες, όσο και οι άνδρες και οι γυναίκες του Λιμενικού Σώματος, χρησιμοποιήθηκαν για να διεκπεραιώνουν τις εργασίες του Υπουργείου Ναυτιλίας, ζητήματα δηλαδή ως επί το πλείστον ναυτιλιακής πολιτικής. Αυτό που δεν διέθετε η Ελλάδα ήταν ένα συγκροτημένο σώμα ακτοφυλακής και αυτό δημιουργούμε, δίνοντας έμφαση σε μία από τις βασικότερες αποστολές του, αυτή της φύλαξης των θαλασσίων συνόρων της χώρας.


Γιατί τι θέλουμε εν τέλει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να είναι το Λιμενικό Σώμα; Ένα γραφειοκρατικό σώμα, που ανάμεσα σε άλλα καθήκοντα χαράσσει και ασκεί ναυτιλιακή πολιτική; Αυτό θέλουμε; Αυτό δεν μπορεί να γίνει και από πολιτικούς υπαλλήλους; Πρέπει να φορτώσουμε σε ένστολους τη ναυτιλιακή πολιτική ή θα πρέπει το ένστολο προσωπικό του Λιμενικού Σώματος να ασκεί καθήκοντα φύλαξης των συνόρων, καταπολέμησης του εγκλήματος και της λαθρομετανάστευσης στο θαλάσσιο χώρο, στις ακτές και στα λιμάνια; Σε αυτήν την αποστολή του δεν πρέπει να αφοσιωθεί, δεδομένων των κινδύνων που έχουν συσσωρευθεί και μάλιστα τελευταία;


Επίσης ένας μεγάλος κίνδυνος που παραμονεύει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι η αμφισβήτηση της ικανότητας της χώρας μας να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της Συνθήκης Σένγκεν.


Τώρα, λοιπόν, το Λιμενικό Σώμα, χωρίς να διαγράφεται η πολύτιμη και πολύχρονη προσφορά από την εποχή του ιδρυτή του Ελευθερίου Βενιζέλου, έρχεται κοντά στα σύγχρονα πρότυπα αντίστοιχων σωμάτων. Παράλληλα αναγνωρίζεται η συμβολή του στην εθνική άμυνα και επισημαίνεται ότι τα επιχειρησιακά του μέσα αποτελούν στρατιωτικό συντεταγμένο σχηματισμό.


Τα κεντρικά στοιχεία της παρούσας νομοθετικής πρωτοβουλίας που καθορίζουν αυτή τη νέα φυσιογνωμία του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής είναι τα εξής: Το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή αποκτά για πρώτη φορά πρώτον δικό του αρχηγείο, δεύτερον δικό του προϋπολογισμό και τρίτον δικές του θεσμοθετημένες αρμοδιότητες. Μέχρι τώρα όλα τα άλλα ένοπλα σώματα ασφαλείας είχαν αρχηγεία, εκτός του Λιμενικού Σώματος. Τώρα θεσπίζεται αρχηγείο ως ανώτατη επιτελική αρχή. Είχε, όπως είπα πριν, μόνο κατά την περίοδο 1973-1977. Ο αρχηγός θα επιλέγεται από το ΚΥΣΕΑ. Εξασφαλίζεται η αυτόνομη επιχειρησιακή του δράση και θεσπίζεται συμβούλιο επιτελικού σχεδιασμού και διαχείρισης κρίσεων. Έτσι θα υπάρχει καλύτερος συντονισμός των υπηρεσιών και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση ζητημάτων κρίσεων.


Και μια αναφερόμαστε σε κρίσεις, βλέπουμε να εξελίσσεται μία περιφερειακή κρίση σε χώρες της γειτονιάς μας –Τυνησία, Αίγυπτος, Λιβύη- με πιθανή αύξηση των κυμάτων παράνομης μετανάστευσης από τις χώρες αυτές.


(ST)(2XA)


Και επ’ ευκαιρίας, κύριε Υπουργέ, πληροφορούμαι ότι η Κυβέρνησή μας κινείται για τον επαναπατρισμό των Ελλήνων που βρίσκονται στη Λιβύη και ελπίζω το σχέδιο αυτό να ευοδωθεί, παρά τις δύσκολες και συγκεχυμένες συνθήκες που επικρατούν εκεί. Λόγω, λοιπόν, αυτής της αναταραχής, πρέπει και το Λιμενικό Σώμα να βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα και επιφυλακή, όπως άλλωστε δήλωσε και σε πρόσφατη σύσκεψη ο Υπουργός. Είδαμε όλοι μας το πρόβλημα με χιλιάδες Τυνήσιους που αντιμετωπίζει πιεστικά η Ιταλία στο νησί Λαμπεντούζα και ζήτησε μάλιστα γι’ αυτό τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τόσο με την Ιταλία όσο και με τις άλλες ευρωμεσογειακές χώρες θα πρέπει να αναπτύξουμε ένα αρραγές μέτωπο συνεννόησης και συνδιεκδίκησης στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θέματα της παράνομης μετανάστευσης.


Στην κατεύθυνση της αποτελεσματικότερης αντιμετώπισης της παράνομης μετανάστευσης κινείται και η υπουργική τροπολογία που έχει κατατεθεί. Έρχεται να εξασφαλίσει τη γρηγορότερη και καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του πρόσφατου ν. 3907/2011 για το άσυλο που ψηφίσαμε σχετικά με την πρόβλεψη για χρήση στρατοπέδων ως χώρων εγκατάστασης των Κέντρων Πρώτης Υποδοχής, ΚΕ.Π.Υ.. Θα εφαρμοστεί δηλαδή άμεσα η ανωτέρω πρόβλεψη χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες, προκειμένου να προσαρμοστούν οι χώροι αυτοί στις ανάγκες των Κ.Ε.Π.Υ.. Θα επιτρέπεται έτσι η αλλαγή χρήσης υφιστάμενων κτηρίων σε εκτός σχεδίου περιοχές κατ’ εξαίρεση για τις ανάγκες των Κέντρων ή Μονάδων Πρώτης Υποδοχής λαθρομεταναστών, παράνομων μεταναστών, καθώς και των υπηρεσιών ασύλου κατά παρέκκλιση των υφισταμένων χρήσεων γης.


Με τις νέες ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου δίνεται πράγματι έμφαση στη συνεργασία του Λιμενικού με την Ευρωπαϊκή Ένωση.


(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)


Σε μισό λεπτό τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.


Το νέο Λιμενικό Σώμα αποτελεί πολύτιμο σύμμαχο της FRONTEX και είμαι βέβαιος ότι γρήγορα θα καταστεί παράδειγμα προς μίμηση για τα γειτονικά παραθαλάσσια κράτη.


Ολοκληρώνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πιστεύω ειλικρινά ότι η ηγεσία του Υπουργείου κατέβαλε φιλότιμες και αξιέπαινες προσπάθειες να παρουσιάσει ένα ευέλικτο και ισορροπημένο σχέδιο νόμου. Μάλιστα, μέχρι την τελευταία στιγμή ο Υπουργός έκανε δεκτές προσθήκες και αλλαγές. Με τη σύντομη έκδοση των συναφών Προεδρικών Διαταγμάτων και Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων και την κωδικοποίηση της σχετικής νομοθεσίας θα έχουμε έναν αξιόπιστο και λειτουργικό φορέα, για τον οποίο, κύριε Υπουργέ, θα είμαστε περήφανοι που βρεθήκαμε σε αυτήν τη θέση και στιγμή να επαναθεμελιώσουμε και να βλέπουμε να προοδεύει.


Αυτήν την επαναθεμελίωση του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής κάνουμε σήμερα. Καλούμε, λοιπόν, και τα κόμματα της Αντιπολίτευσης να ξεπεράσουν τα όποια μικροκομματικά συμφέροντα και να υπερψηφίσουν το σχέδιο νόμου για τη «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις».


Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.


(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑ.ΣΟ.Κ.)


ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστώ, κύριε Μανωλάκη.


Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώμα ότι από τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίαση μας, αφού ξεναγήθηκαν στην έκθεση της Αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενημερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής των Ελλήνων, είκοσι τέσσερις μαθητές και μαθήτριες και έξι εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 1ο Εσπερινό Λύκειο Αθήνας.


Η Βουλή τους καλωσορίζει.


(Χειροκροτήματα)


Το λόγο έχει ο Εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας και Βουλευτής Λασιθίου κ. Ιωάννης Πλακιωτάκης.


ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.


Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάμε σήμερα ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο, το οποίο αναφέρεται άμεσα στην εμπορική μας ναυτιλία, το σημαντικότερο στρατηγικό πυλώνα ανάπτυξης της χώρας μας. Μάλιστα, σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις της Τραπέζης της Ελλάδος, το ναυτιλιακό συνάλλαγμα ανήλθε σε 15,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Αν σκεφτούμε ότι το τουριστικό συνάλλαγμα ήταν στα 9,6 δισεκατομμύρια ευρώ, καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για τον πλέον προσοδοφόρο αναπτυξιακό και στρατηγικό ρόλο της εμπορικής μας ναυτιλίας.


Τι έχει γίνει όμως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τους τελευταίους δεκαεπτά μήνες όσον αφορά το συγκεκριμένο χώρο, το χώρο δηλαδή της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας και το Λιμενικό Σώμα; Ένα απίστευτο αλαλούμ.


(GK)(2ST)


Από πού να ξεκινήσει κανείς; Από τη διάλυση του πρώην Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής; Από τα πέντε αλλεπάλληλα προεδρικά διατάγματα; Τη μία φορά το Λιμενικό Σώμα υπαγόταν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, την άλλη υπαγόταν στο Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων και υπήρξε και η φορά –παγκόσμια θα έλεγα εγώ πρωτοτυπία- που η ποντοπόρος ναυτιλία υπήχθη στο πρώην Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως.


Συνεχίζω με τη δημόσια παραίτηση του πρώην Γενικού Γραμματέα Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής. Φθάσαμε στο σημείο ο ίδιος ο Υπουργός δημοσίως να ζητά την παραίτηση του Γενικού Γραμματέα και ο Γενικός Γραμματέας να μην παραιτείται, γιατί ακριβώς είχε μπει με τη διαδικασία του open government, της ανοιχτής διαβούλευσης και βεβαίως μετά την παραίτηση του Γενικού Γραμματέα μετά από δυο ολόκληρες μέρες μπήκε και ταφόπλακα στο περίφημο open government του κυρίου Πρωθυπουργού.


Συνεχίζω με το άρθρο 20. Στην τελευταία συνέντευξη Τύπου του Υπουργού Θαλασσίων Υποθέσεων κ. Διαμαντίδη –το άρθρο αυτό αναφέρεται στην αλλαγή δρομολογίων- ο ίδιος δημοσίως είχε παραδεχθεί, όταν ερωτήθη για το συγκεκριμένο άρθρο, ότι δεν γνώριζε τη συγκεκριμένη διάταξη νόμου και μάλιστα είχε ισχυρισθεί ότι θα έρθει εδώ στη Βουλή να την υποστηρίξει ο ίδιος. Σήμερα βέβαια ο κύριος Υπουργός δεν είναι παρών. Βρίσκεται στην Κίνα. Εμείς όμως σε κάθε περίπτωση του ευχόμαστε καλή επιτυχία στο ταξίδι του.


Μια και αναφέρθηκα στην Κίνα, όλοι ζήσαμε τις αοριστολογίες και βεβαίως τη διαφορετική αντίληψη που είχε το ΠΑΣΟΚ ως Αξιωματική Αντιπολίτευση για τη σύμβαση παραχώρησης με την COSCO στο λιμάνι του Πειραιά. Από τον πετροπόλεμο στο λιμάνι του Πειραιά περάσαμε στην επίσκεψη μετά βαΐων και κλάδων του Προέδρου της COSCO κάπτεν Γουέι στην Αθήνα. Αν αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν λέγεται αναξιοπιστία, τι άλλο θα μπορούσαμε να πούμε;


Και φθάσαμε στο κορυφαίο. Την Παρασκευή το βράδυ ο Θάλαμος Επιχειρήσεων του πρώην Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας έμεινε από ρεύμα. Έμεινε από ρεύμα, αν είναι δυνατόν! Αυτό εν πολλοίς οφείλεται, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι –ακούστε το αυτό- στο εξής: Η συντήρηση του θαλάμου, η συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού και των ηλεκτρονικών μέσων ανήκει στο Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων και η λειτουργία του θαλάμου ανήκει στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Αν είναι αυτό δυνατόν!


Την ίδια ώρα βέβαια η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων εγκαίρως στις αρχές του 2010 είχε επισημάνει ότι πραγματικά πρέπει να γίνει συντήρηση στο Θάλαμο. Και από τότε φυσικά δεν υπήρξε καμία ενέργεια, διότι δεν γνωρίζαμε πού ανήκει ο Θάλαμος και πού ανήκει η συντήρηση. Αυτά δυστυχώς ζούμε τους τελευταίους δέκα μήνες.


Συζητούμε, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ένα νομοσχέδιο, για το οποίο όλοι μα όλοι οι φορείς που ασχολούνται με τα θέματα της ναυτιλίας έχουν εκφράσει την αντίρρησή τους. Και αυτήν την αντίρρηση την εξέφρασαν και στην αρμόδια Επιτροπή.


Όσο δε για τα επιχειρήματα της Κυβέρνησης και από τον Εισηγητή σήμερα, αλλά και από τον κύριο Υπουργό στις συνεδριάσεις της Επιτροπής, δεν ακούσαμε τίποτα το ουσιαστικό. Ακούσαμε περί οράματος του Πρωθυπουργού, ακούσαμε περί ενισχύσεως και μετατροπής του Λιμενικού Σώματος σε Ακτοφυλακή, λες και το Λιμενικό Σώμα μέχρι σήμερα δεν εκτελούσε και καθήκοντα Ακτοφυλακής.


Μόνο το 2009 πραγματοποίησε 603 πετυχημένες διακομιδές ασθενών. Το 2008 πέτυχε ρεκόρ συλλήψεων λαθρομεταναστών, οι οποίες ανήλθαν σε 15.314. Από το 2004 έως το 2010 ασχολήθηκε με τουλάχιστον 1.300 υποθέσεις εμπορίας ναρκωτικών. Ακόμη και το 2010 συνέλαβε 1.765 λαθρομετανάστες και μάλιστα υπό δυσχερείς συνθήκες, χωρίς ουσιαστικά προϋπολογισμό, αλλά και χωρίς καύσιμα με τη διαθεσιμότητα βέβαια των πλωτών, εναερίων και χερσαίων μέσων –και εδώ είναι το ζήτημα- να έχει πέσει κοντά στο 30%.


(DE)(02GK)


Αν, κύριε Υπουργέ, υπήρχε πραγματικά πρόβλημα -που όντως υπάρχει- με τη διαθεσιμότητα των επιχειρησιακών μέσων του Λιμενικού Σώματος, γιατί δεν προσπαθείτε να αυξήσετε αυτή τη επιχειρησιακή ετοιμότητα; Αντ’ αυτού, τι κάνετε; Διαλύσατε και το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, διαλύετε και το Λιμενικό Σώμα.


Ισχύει ή δεν ισχύει ότι τα έξι ελικόπτερα και τα επτά αεροπλάνα του στόλου είναι καθηλωμένα λόγω έλλειψης ανταλλακτικών; Ισχύει ή δεν ισχύει ότι ένα περιπολικό ανοικτής θαλάσσης βρίσκεται από το 2009 σε ακινησία; Ισχύει ή δεν ισχύει ότι το 50% του στόλου μεσαίου μεγέθους και το 70% του στόλου των φουσκωτών και λοιπών μικρών περιπολικών βρίσκονται σε ακινησία; Ισχύει ή δεν ισχύει ότι το ίδιο συμβαίνει και με το 60% των χερσαίων περιπολικών, καθώς και με τα τρία από τα πέντε συστήματα της παράκτιας επιτήρησης;


Όλα αυτά, βέβαια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα έχουμε ζητήσει σε Κοινοβουλευτικό Έλεγχο, όμως απάντηση δεν έχουμε πάρει μέχρι σήμερα.


Αναφέρει, επίσης, η αιτιολογική έκθεση ότι μέχρι σήμερα το Λιμενικό Σώμα ασκούσε και ναυτιλιακή πολιτική.


Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το Λιμενικό Σώμα δεν ασκούσε καμία ναυτιλιακή πολιτική. Τη ναυτιλιακή πολιτική την ασκούσαν οι εκάστοτε Υπουργοί Εμπορικής Ναυτιλίας, σύμφωνα βέβαια με την τεχνική βοήθεια των λιμενικών, των Αξιωματικών του Λιμενικού Σώματος, η οποία προήρχετο από συμμετοχή τους σε διεθνή φόρα, όπως ο IMO και βεβαίως, σύμφωνα με την εμπειρία που έχουν αποκομίσει με νομοθετικές ρυθμίσεις σε πλοία και λιμάνια.


Αναφέρει, επίσης, η αιτιολογική έκθεση ότι στο προτεινόμενο μοντέλο για το Λιμενικό Σώμα εκτιμήθηκε η διεθνής εμπειρία, όπως αυτή αποτυπώνεται στη λειτουργία άλλων Σωμάτων στην Αμερική, στη Βρετανία, στη Γαλλία, στην Ιταλία. Τι σχέση έχει η Ελλάδα, η πρώτη παγκόσμια δύναμη στη ναυτιλία σε χωρητικότητα, με αυτές τις χώρες που αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση; Έχουν αυτές οι χώρες το συγκεκριμένο διοικητικό βραχίονα, που ήταν το Λιμενικό Σώμα; Καμία σχέση δεν έχουν.


Το μοντέλο του Λιμενικού Σώματος -Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας- ήταν ένα επιτυχημένο διεθνώς αναγνωρισμένο μοντέλο. Ήταν το One-Stop Shop, όπως έχουν επισημάνει και επισήμαναν και οι φορείς και στην αρμόδια Επιτροπή.


Από την άλλη πλευρά, με τον περιορισμό της Εμπορικής μας Ναυτιλίας σε καθήκοντα αστυνομικής φύσεως κινδυνεύει να χαθεί πολύτιμη τεχνογνωσία, ανησυχία την οποία έχουμε εκφράσει όλοι οι φορείς και φυσικά και η Νέα Δημοκρατία ξεκάθαρα.


Ας δούμε, όμως, ποια είναι τελικά τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος. Ας κάνουμε μια ακτινογραφία.


Τα στελέχη, λοιπόν, του Λιμενικού Σώματος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατέχουν μία δυσαναπλήρωτη και πλούσια εμπειρία, υψηλό επίπεδο μόρφωσης: Τετρακόσια ογδόντα εννιά πανεπιστημιακά και πολυτεχνικά πτυχία, τριακόσια πενήντα έξι διπλώματα Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού και -προσέξτε- εκατόν πενήντα οκτώ μεταπτυχιακοί τίτλοι εξειδικευμένων ναυτιλιακών ειδικοτήτων.


Θέλετε, αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, να μετατρέψετε τα εξειδικευμένα, τα έμπειρα στελέχη της ναυτιλίας μας, του Λιμενικού Σώματος, σε αστυνομικούς; Αυτή τη μοίρα επιφυλάσσετε για αυτά τα στελέχη;


Αυτό που, επίσης, θέλω να τονίσω είναι ότι για τα συγκεκριμένα στελέχη το εύλογο ερώτημα που προκύπτει είναι ποιος θα τα αντικαταστήσει. Και μη μου πείτε ότι θα αντικαταστήσετε τα συγκεκριμένα στελέχη με μετατάξεις από τον ΟΣΕ ή αεροσυνοδούς από την Ολυμπιακή.


Άρα, κύριοι συνάδελφοι, νομίζω ότι επαρκώς τεκμηρίωσα ότι η προσπάθειά σας να αποστρατικοποιήσετε το συγκεκριμένο Υπουργείο, το μόνο που εξυπηρετεί είναι οι ιδεοληψίες συγκεκριμένων, του συγκεκριμένου καθηγητικού κατεστημένου από το χώρο του ΠΑΣΟΚ και τίποτα παραπάνω.


(AM)(DE)


Άλλωστε, αυτό που θέλω να επισημάνω είναι το εξής: Εάν τα συγκεκριμένα στελέχη του Λιμενικού Σώματος, που αυτήν τη στιγμή υπηρετούν στο Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων -προβλέπεται με μεταβατική διάταξη με δύο χρόνια απόσπαση να συνεχίσουν να υπηρετούν στο συγκεκριμένο Υπουργείο- δεν επιθυμούν να συνεχίσουν να υπηρετούν στο συγκεκριμένο Υπουργείο, θα τα υποχρεώσετε να μείνουν; Αφού στο συγκεκριμένο Υπουργείο δεν θα έχουν καμμία εξέλιξη, καμμία δυνατότητα προαγωγής, γιατί να μείνουν στο συγκεκριμένο Υπουργείο;


Επίσης, τι προβλέπεται στο νομοσχέδιο; Σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 7 δίνεται η δυνατότητα στις περιφερειακές υπηρεσίες να εκτελούν καθήκοντα και άλλων Υπουργείων με κοινή υπουργική απόφαση. Δηλαδή, αντί να πάμε στο ένα επίπεδο διοικήσεως, δηλαδή από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας στις περιφερειακές υπηρεσίες, θα πάμε στα δύο επίπεδα διοίκησης: πρώην Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος, Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, αυξάνοντας με αυτόν τον τρόπο και τη γραφειοκρατία, αλλά και την αναποτελεσματικότητα.


Θέλετε κι άλλα; Στο άρθρο 14 μας ζητάτε να εγκρίνουμε ένα νομοσχέδιο, το οποίο μπορεί να αλλάξει με προεδρικά διατάγματα, όποτε κι όπως θέλετε. Δηλαδή, δεν φτάνει που τα έχετε κάνει «μαντάρα», ζητάτε και «λευκή» επιταγή. Τέτοια ευρεία εξουσιοδότηση προβλέπεται μόνο στην περίπτωση του άρθρου 43 παράγραφος 4 του Συντάγματος για τους νόμους-πλαίσια.


Επομένως, ή ξέρετε ότι θα αποτύχει ο συγκεκριμένος πειραματισμός ή ζητάτε την ψήφιση του συγκεκριμένου νομοσχέδιου, η οποία θα σας επιτρέπει όποια αλλαγή επιθυμείτε στο μέλλον.


Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το συγκεκριμένο νομοσχέδιο είναι και αβάσιμο, αλλά και μη απαραίτητο. Παράλληλα, όμως, περιέργως βιάζεστε να το προωθήσετε. Μόνο τυχαίο δεν είναι ότι φτιάχτηκε στο πόδι, ότι αποτελεί εν μέρει αντιγραφή νομοσχέδιων της Ελληνικής Αστυνομίας. Όσο, βέβαια, για την αιτιολογική έκθεση που το συνοδεύει, είναι τουλάχιστον ελλιπής, αν όχι παντελώς άστοχη.


Είχαμε μέχρι πρότινος ένα διεθνώς αναγνωρισμένο σχήμα, το οποίο λειτουργούσε και σωστά, αλλά και σε υψηλότερο επίπεδο από τις λοιπές υπηρεσίες.


Επιτρέψτε μου σ’ αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να αναφέρω ότι εσείς σήμερα προσπαθήσατε να ποινικοποιήσετε ακόμα και την εργασία των συνταξιούχων λιμενικών σε ναυτιλιακές εταιρείες, λες και αν αυτές οι εταιρείες δεν αναγνώριζαν τις ικανότητες των συγκεκριμένων αξιωματικών, θα τους έπαιρναν.


Εσείς, κύριε Παπουτσή, δηλώνατε στην αποχαιρετιστήρια σας ομιλία, όταν φεύγατε από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ότι «συνάντησα στο Υ.Ε.Ν. υπαλλήλους με υψηλά στάνταρντς, ανάλογα με εκείνα που συνάντησα στην έδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης», προσθέτοντας πως «σε πείσμα, μάλιστα, όσων επέμεναν στη διάλυση του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, ενισχύσαμε τις δομές του».


Κάπως γρήγορα, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, αποποιείστε των πεποιθήσεων σας, αλλά και της εξυπηρέτησης των εθνικών μας συμφερόντων.


Φυσικά είναι «αλαλούμ» η νέα εποχή στη ναυτιλία και το Λιμενικό Σώμα, που ισχυριζόσαστε ότι θεμελιώσατε μαζί με το Λιμενικό Σώμα, το οποίο σήμερα ουσιαστικά καταργείτε με τον περιορισμό του σε ελληνική ακτοφυλακή, δηλαδή στον περιορισμό του αμιγώς σε αστυνομικά καθήκοντα, τη στιγμή που, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει όλοι σ’ αυτόν τον τόπο να δίνουμε απόλυτη προτεραιότητα στο στρατηγικό πυλώνα της εθνικής μας οικονομίας, στην εμπορική μας ναυτιλία, όσο και στις περιπολίες του Λιμενικού Σώματος.


Σας ρωτώ ξανά και επανειλημμένα και ρωτούν όλοι οι φορείς: Γιατί; Γιατί τώρα; Γιατί με αυτόν τον τρόπο; Γιατί προσπαθείτε ουσιαστικά να απαξιώσετε το στρατηγικό πυλώνα της εθνικής μας οικονομίας, χωρίς ουσιαστικά να υπάρχει λόγος που να επιτείνει αυτή του τη διάλυση και του Υπουργείου, αλλά και του Λιμενικού Σώματος;


(AD) (2AM)


Δεν χρειάζονται αοριστολογίες. Χρειάζονται απαντήσεις! Και, βέβαια, δεν χρειάζεται το καθιερωμένο θέατρο του παραλόγου! Εκτός φυσικά και αν στο ΠΑΣΟΚ ισχύει η ρήση «τρεις λαλούν και δυο χορεύουν»!


Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέσμευση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και του Αντώνη Σαμαρά, είναι η επανίδρυση του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, με ενιαίο διοικητικό φορέα το Λιμενικό Σώμα.


Όσον αφορά στην τροπολογία, επειδή βλέπω ότι αναφέρεστε σε περιπτώσεις ιδιωτικών μισθωμένων ακινήτων και επειδή ακριβώς υπάρχει η περιρρέουσα φιλολογία ότι ενδεχομένως να υπάρχουν και προειλημμένες αποφάσεις, σύμφωνα μάλιστα και με δημοσιογραφικές πληροφορίες, θα θέλαμε πραγματικά μία συγκεκριμένη απάντηση από τον κύριο Υπουργό, αφού και με βάση τον τελευταίο νόμο που ψηφίσατε δίδεται η δυνατότητα για τη δημιουργία Κέντρων Υποδοχής σε στρατόπεδα.


Ευχαριστώ πολύ.


(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)


ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστώ, κύριε Πλακιωτάκη.


Το λόγο έχει ο Ειδικός Αγορητής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας κ. Σταύρος Σκοπελίτης, Βουλευτής Λέσβου.


Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο για δεκαπέντε λεπτά.


ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.


Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, όπως είναι γνωστό βέβαια, αυτό το νομοσχέδιο το καταψηφίσαμε κατά τη συζήτηση στην αρμόδια Επιτροπή. Το ίδιο θα κάνουμε και στην Ολομέλεια. Το καταψηφίσαμε γιατί μας βρίσκει πέρα για πέρα αντίθετους. Και αυτή η αντίθεσή μας, η αντίθεση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, δεν έχει να κάνει μόνο με την παραπέρα στρατιωτικοποίηση του Λιμενικού Σώματος που βέβαια είναι βαρύνουσα, αλλά και με το χαρακτήρα που του δίνετε, το ρόλο που του καθορίζετε και την αποστολή που του αναθέτετε.


Θα μου πείτε ότι όλα αυτά πηγαίνουν μαζί, ότι πηγαίνουν χέρι-χέρι και ότι το ένα υπηρετεί και υπηρετείται από το άλλο. Όμως, εκείνο που κάνουν καθαρό όλα αυτά είναι η επιδίωξή σας. Και αυτή δεν είναι άλλη παρά το ότι θέλετε να δημιουργήσετε ένα Σώμα που θα έχει ξεκάθαρα αστυνομικά χαρακτηριστικά και ξεκάθαρο κατασταλτικό ρόλο. Αυτό γίνεται με τα πρώτα άρθρα του νομοσχεδίου και, κύρια, με τα άρθρα 4 και 5.


(Στο σημείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαμβάνει ο Ζ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ)


Θα μου πείτε, βέβαια, ότι αυτό το ρόλο επιφυλάσσετε και για το στρατό. Θα αφήνατε έξω το Λιμενικό Σώμα; Είναι γνωστό ότι ο στρατός εκπαιδεύεται, όπως έδειξε και η άσκηση που έγινε πριν από λίγες μέρες για την αντιμετώπιση του εσωτερικού κινδύνου, στα πλαίσια των λεγόμενων «ασύμμετρων απειλών», δηλαδή για την αντιμετώπιση του λαϊκού κινήματος. Έναν τέτοιο ρόλο επιφυλάσσετε και για το Λιμενικό Σώμα.


Όμως, εδώ το πάτε ακόμα παραπέρα. Θέλετε ένα Σώμα που, όπως λέει το άρθρο 5 στη δεύτερη παράγραφό του, θα συμμετέχει σε αποστολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, οι οποίες καμμία σχέση δεν έχουν βέβαια με τα συμφέροντα λαών και κρατών, αλλά με τα συμφέροντα των ιμπεριαλιστών και του μεγάλου κεφαλαίου.


Αυτή είναι η ωμή πραγματικότητα που ξεπηδά, αναδεικνύεται, μέσα από την ίδια τη δράση που ανέπτυξαν αυτές οι αποστολές και από τα αποτελέσματα που αυτές είχαν. Σε όποιο σημείο του πλανήτη, οι ιμπεριαλιστές και διάφοροι Οργανισμοί όπως το ΝΑΤΟ, κλπ, ανέλαβαν πρωτοβουλίες ή έστειλαν αποστολές ή δεν ξέρω τι άλλο έκαναν, το πλήρωσαν και το πληρώνουν ακόμα οι λαοί. Το μαρτυρά η κατάσταση που δημιούργησαν στα Βαλκάνια και που την πλήρωσε με αίμα και με καταστροφές ο γιουγκοσλαβικός λαός –και την πληρώνει ακόμα- και όχι βέβαια μόνο αυτός. Την πλήρωσαν και την πληρώνουν, βέβαια, οι λαοί του Ιράκ, του Αφγανιστάν, της Παλαιστίνης και άλλοι.


Έτσι, ό,τι και αν ισχυρίζεστε, κύριε Υπουργέ και ό,τι και αν ισχυριστήκατε και στην ομιλία σας στην Επιτροπή, οι ιμπεριαλιστές δεν είναι να πατήσουν το πόδι τους σε έναν τόπο. Ούτε χορτάρι δεν φυτρώνει σ’ αυτόν, όπως λέει ο λαός μας! Μόνο πόνος, δάκρυα και αίμα τον πλημμυρίζουν! Οι πρόσφυγες, οι οικονομικοί μετανάστες, οι ξεριζωμένοι και οι κυνηγημένοι λαοί είναι δικό τους δημιούργημα!


(XS) (AD)


Οι αποστολές αυτές δεν αποτελούν τίποτα άλλο παρά συμμορίες ληστών, εκβιαστών, δολοφόνων. Έτσι θα τους καταγράψει η ιστορία και το λυπηρό –να το πω έτσι κύριε Υπουργέ- είναι ότι θα συμπεριληφθεί και η Ελλάδα, αφού θα συμμετέχει ή συμμετέχει σ’ αυτές τις αποστολές. Και δεν συμμετέχει βέβαια γιατί το αποφάσισε ο λαός της. Ο λαός είναι γνωστό ότι σε μεγάλη, συντριπτική πλειοψηφία του είναι ενάντια σ’ αυτές αλλά το αποφάσισαν οι κυβερνήσεις, οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας.


Σ’ αυτή λοιπόν την παραπέρα στρατικοποίηση του Λιμενικού Σώματος στο ρόλο του και στο χαρακτήρα του και στην αποστολή του -που επιδιώκετε και θέλετε να του δώσετε μέσα από το νομοσχέδιο- βρίσκεται και η βασική μας αντίρρηση με αυτό. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι στηρίζουμε το σημερινό χαρακτήρα που έχει και τις αποστολές που του αναθέτετε. Όχι, εμείς θέλουμε ένα Σώμα με καθαρά πολιτικά χαρακτηριστικά και με συγκεκριμένες αποστολές και για να γίνει αυτό δεν χρειάζεται να το ντύσουμε στο χακί και να υπαχθεί στο Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα. Χρειάζεται να εκπαιδευτεί ανάλογα το προσωπικό του και να εξοπλιστεί με τα ανάλογα μέσα, μέσα τα οποία δεν διαθέτει όπως έγινε καθαρό κατά την ακρόαση που είχαμε στην αρμόδια Επιτροπή.


Πέρα όμως απ’ αυτήν τη βασική αντίθεσή μας επαναλαμβάνω, τη στρατικοποίηση δηλαδή του Λιμενικού Σώματος, αντίθετους μας βρίσκουν και άλλα σημεία του συζητούμενου νομοσχεδίου. Θα αναφέρω ορισμένα απ’ αυτά.


Είμαστε αντίθετοι στο να λύνονται ζητήματα και μάλιστα σοβαρά με υπουργικές αποφάσεις και με προεδρικά διατάγματα. Λέει για παράδειγμα το άρθρο 14 ότι με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται μετά από πρόταση του Υπουργού μπορεί να ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την οργάνωση, τη λειτουργία, τις αρμοδιότητες, του Λιμενικού Σώματος, της Ελληνικής Ακτοφυλακής. Ουσιαστικά δηλαδή με προεδρικά διατάγματα και με υπουργικές αποφάσεις θα λύνονται τα πάντα, δεν μένει τίποτα άλλο. Είμαστε λοιπόν κάθετα αντίθετοι στο να μπαίνει στο περιθώριο η Βουλή και να γίνονται όλα αυτά υπόθεση του ενός ανδρός στην προκειμένη περίπτωση.


Πώς να το κάνουμε; Δεν σας έχουμε εμπιστοσύνη. Κι αυτό βέβαια, το ότι δεν σας έχουμε εμπιστοσύνη, έχει σχέση πρώτα και κύρια με την πολιτική που εφαρμόζετε κι από την πρακτική και την εμπειρία που έχουμε αποκομίσει.


Το ίδιο γίνεται και με άρθρο 16, αφού με απόφαση του Υπουργού καθορίζεται η διαδικασία πρόσληψης νέου προσωπικού. Πάει στην άκρη το ΑΣΕΠ στην προκειμένη περίπτωση.


Διαφωνούμε ακόμα στα συμβούλια που δημιουργούνται, όπως αυτό του άρθρου 8, διαφωνούμε στον αποκλεισμό απ’ αυτό των εκπροσώπων του κατώτερου προσωπικού. Και καλά -να το πω έτσι- να συζητούσαν θέματα στο Συμβούλιο αυτό που έχουν σχέση με τον επιτελικό σχεδιασμό. Όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση και όπως λέγεται μέσα, τα θέματα που θα συζητούν άπτονται και των εργασιακών ζητημάτων κ.λπ. κι έπρεπε πάνω σ’ αυτά τα ζητήματα να έχει λόγο και το κατώτερο προσωπικό.


Το θέσαμε και στην Επιτροπή σαν ερώτημα αλλά δεν πήραμε απάντηση, στο γιατί αποκλείεται η συμμετοχή τους. Επίσης δεν πήραμε απάντηση στο ερώτημά μας, για το τι θα γίνει με τους νεοπροσλαμβανόμενους, ποιο θα είναι το καθεστώς ασφάλισής τους δηλαδή. Στη σχετική παράγραφο, στην 8 του άρθρου 22 δεν αναφέρει τίποτα γι’ αυτούς. Για τους παλιούς, λέει ότι φορέας ασφάλισής τους θα είναι το δημόσιο. Για τους καινούργιους υπάρχει ένα μεγάλο κενό. Μήπως κρύβεται τίποτα άλλο πίσω απ’ αυτό το κενό; Αυτό είναι ένα ερώτημα κύριε Υπουργέ.


Ακόμα στην παράγραφο 12 του ίδιου άρθρου, δηλαδή του άρθρου 23 λέγεται ότι τα κενά στα παραρτήματα του Οίκου Ναύτου θα καλύπτονται με μετατάξεις. Θα διασφαλίζεται όμως η αντικειμενικότητα αυτών των μετατάξεων; Αυτό είναι το ερώτημα. Και πάλι η εμπειρία εδώ κάθε άλλο παρά συνηγορεί προς αυτήν την κατεύθυνση.


Περνάω τώρα στη δεύτερη μεγάλη διαφωνία μας. Αυτή βρίσκεται στο άρθρο 20.


(Στο σημείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαμβάνει ο ΣΤ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΑΪΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ)


Με το άρθρο αυτό, που αφορά βέβαια το Υπουργείο Νήσων και Αλιείας και το οποίο όπως είπατε, στηρίζετε κι εσείς κύριε Υπουργέ, έρχεστε να δημιουργήσετε και νέα προβλήματα και να τα προσθέσετε στα ήδη υπάρχοντα, τα οποία βέβαια πληρώνουν οι επιβάτες των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών και κύρια οι νησιώτες μας και βέβαια οι εργαζόμενοι στα καράβια μας, οι ναυτεργάτες μας.


(KO)  (2XS)


Με τις τροποποιήσεις που κάνετε στο σχετικό νόμο, εκείνο που επιχειρείται είναι η πλήρης προσαρμογή του Κανονισμού στον Κανονισμό 3577/92 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Γίνεται, δηλαδή, ένα ακόμη βήμα προς την πλήρη απελευθέρωση των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών, μια απελευθέρωση που εκείνο που απελευθερώνει, όπως απέδειξε η εμπειρία, είναι η ασυδοσία των εφοπλιστών, αφού τους δίνει τη δυνατότητα να μετατρέψουν τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες σε τσιφλίκι τους και το αρχιπέλαγος σε ξέφραγο αμπέλι.


Αυτή είναι η αλήθεια. Πρόκειται για μια αλήθεια που επιβεβαιώθηκε από την κατάσταση που επικρατεί σήμερα και που εμείς την είχαμε αναδείξει από την πρώτη μέρα που προχωρούσατε στην ψήφιση του σχετικού ν. 2932/2001, ισχυριζόμενοι τότε ότι με την απελευθέρωση των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών, θα έχουμε τακτικές, καλές και φθηνές συγκοινωνίες για το λαό. Και βέβαια τώρα, έχουμε ακριβώς το αντίθετο. Έχουμε αποκλεισμένα νησιά που αυξάνονται από χρόνο σε χρόνο και πανάκριβα ναύλα, τα οποία δεκαπλασιάστηκαν από το 2002, καθώς και υπέργηρα πλοία. Ιδιαίτερα αυτά που έχουν δρομολογήσει οι εφοπλιστές στις λεγόμενες άγονες γραμμές –και λέω «λεγόμενες», γιατί όπου κατοικεί έστω και ένας Έλληνας, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως άγονη γραμμή- χρονολογούνται εδώ και τριάντα πέντε έως σαράντα χρόνια με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια της ζωής στη θάλασσα, την ασφάλεια και των επιβατών, αλλά και των εργαζομένων.


Είναι γνωστό, κύριε Υπουργέ, ότι την περασμένη χρονιά δύο πλοία που έκαναν δρομολόγιο και ενώνουν τα νησιά μας με τη Βόρειο Ελλάδα έμειναν μεσοπέλαγα από μηχανικές βλάβες. Η παλαιότητα και η ελλιπής συντήρηση συντελούν σ’ αυτήν την κατάσταση. Αυτό έγινε και πρόσφατα. Ένα άλλο καράβι που δρομολογήθηκε πρόσφατα και μάλιστα ήταν υπέργηρο, έμεινε και αυτό από βλάβη στη μηχανή. Και αυτά συμβαίνουν και ας παίρνουν εκατομμύρια οι εφοπλιστές απ’ αυτές τις γραμμές και ας ανεβάζουν κάθε λίγο και λιγάκι τα εισιτήρια και τα ναύλα.


Όσον αφορά τις επιδοτήσεις, είναι γνωστό ότι από τα 8,5 εκατομμύρια ευρώ που ήταν οι επιδοτήσεις ως το 2002, έφθασαν σήμερα, το 2010 στα 92 εκατομμύρια ευρώ, ενώ τα ναύλα δεκαπλασιάστηκαν, όπως είπα και προηγούμενα, αυτή τη χρονική περίοδο.


Ακόμη, πρέπει να σημειώσω ότι οι εφοπλιστές περιορίζουν όλο και περισσότερο τον αριθμό των εισιτηρίων της τρίτης θέσης και αναγκάζουν τους επιβάτες που θέλουν να ταξιδέψουν, να αγοράζουν πιο ακριβά εισιτήρια. Και ξέρετε ότι ο βασικός όγκος, η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών που κάνουν χρήση των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών προέρχεται από τις πλατιές λαϊκές μάζες.


Αυτή είναι η κατάσταση σήμερα και θα γίνει χειρότερη αύριο. Εξαιτίας και αυτού του συγκεκριμένου άρθρου, θα αυξηθεί ακόμη πιο πολύ ο αριθμός των αποκλεισμένων νησιών, θα καταργηθεί το δεκάμηνο και θα έχουμε μαζικό εκτοπισμό Ελλήνων ναυτεργατών, δηλαδή ναυτεργατών με συγκεκριμένα δικαιώματα και θα προχωρήσει η αντικατάστασή τους από χαμηλόμισθους ανασφάλιστους ναυτεργάτες.


Και βέβαια, τα ναύλα θα γίνουν απλησίαστα για τις πλατιές λαϊκές μάζες και τους εργαζόμενους, οι οποίοι τις περισσότερες φορές ταξιδεύουν για λόγους που τους επιβάλουν το ταξίδι, όπως για λόγους υγείας και όχι για λόγους αναψυχής. Οι ίδιοι οι εφοπλιστές ανακοίνωσαν ότι από τη νέα περίοδο θα κάνουν αύξηση κατά 8% στα εισιτήριά τους.


Στην κατεύθυνση του μαζικού εκτοπισμού των Ελλήνων ναυτεργατών, θα αξιοποιηθεί από τους εφοπλιστές η συμμόρφωση με το άρθρο 17 της Οδηγίας 2001/25 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που αφορά την ελληνομάθεια, έτσι ώστε το πιστοποιητικό ελληνομάθειας να εκδίδεται μόνο από το προσωπικό εκείνο, τα καθήκοντα του οποίου σχετίζονται με θέματα ασφάλειας, όπως και με την παροχή βοήθειας προς τους επιβάτες σε περίπτωση κινδύνου. Αυτά, με δεδομένο ότι οι οργανικές συνθέσεις των ακτοπλοϊκών πλοίων αποτελούνται από ελληνικά πληρώματα, επαναλαμβάνω ότι θα σημάνει το μαζικό διωγμό των Ελλήνων ναυτεργατών. (FT)


(2KO)


Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, έχουμε τονίσει πολλές φορές και σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα ότι το κοινωνικό αγαθό που λέγεται «συγκοινωνίες», δεν μπορεί να μετατρέπεται σε καμμιά περίπτωση σε εμπόρευμα και να παραδίδεται στο μεγάλο κεφάλαιο και μάλιστα, στο πιο σκληρό του πυρήνα, που είναι το εφοπλιστικό κεφάλαιο. Πρέπει να είναι αποκλειστικά υπόθεση του κράτους, το οποίο μέσα από οργανισμό ξεκάθαρα δημόσιο θα οργανώσει έτσι και τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες που να τις παρέχουν φτηνές, ασφαλείς και ποιοτικές. Βέβαια, να τις παρέχουν όχι όποια εποχή βολεύει τους εφοπλιστές, αλλά χειμώνα-καλοκαίρι.


Καταψηφίζουμε, λοιπόν, το νομοσχέδιο αυτό που μετατρέπει το Λιμενικό Σώμα σε ένα νέο αναβαθμισμένο λειτουργικά και με μεγαλύτερες επιχειρησιακές δυνατότητες κατασταλτικού μηχανισμού. Βέβαια, πρέπει να επισημάνω ότι η μετατροπή του αυτή αποτελεί ενέργεια ενταγμένη στις συνολικότερες επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη συγκρότηση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης.


Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.


ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούμε πολύ τον κ. Σταύρο Σκοπελίτη, Βουλευτή Λέσβου και Ειδικό Αγορητή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας.


Ο Ειδικός Αγορητής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού κ. Άγγελος Κολοκοτρώνης, Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης, έχει το λόγο.


Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο, για δεκαπέντε λεπτά.

Συνεχίζεται .../....

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *


AQUARELA CREPA CAFFE


Τεράστια ποικιλία γεύσεων, ολόφρεσκες πρώτες ύλες, γενναιόδωρες ποσότητες.

 Χρειάζεστε κάτι άλλο;
Γλυκό του κουταλιού, brownies, σουφλέ σοκολάτας, βάφλες, τυρόπιτα, κασερόπιτα…
οι πειρασμοί συνεχίζονται ακάθεκτοι και το παιχνίδι καλά κρατεί και στα επιπλέον…

 Ζεστή διακόσμηση, υποβλητικός φωτισμός και ατμοσφαιρική μουσική.

Γιατί η κρέπα θέλει την ατμόσφαιρα της.

 ΜΟΝΟΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ του NEXTOK:
Απλά πείτε ότι είστε αναγνώστες του NEXTOK και αμέσως θα έχετε ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ έκπτωση

 Για delivery Δείτε περισσότερα:
http://nextok.blogspot.com/2011/01/aquarela-crepa-cafe-48-156-18453-211.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ αφήστε το σχόλιό σας, με σεβασμό στη προσωπικότητα των ατόμων και χωρίς να προκαλέσετε τους νόμους και τη Δικαιοσύνη. ΑΝΩΝΥΜΑ ΣΧΟΛΙΑ δεν δημοσιεύονται εκτός εάν το εγκρίνει η διαχειρίστρια του ιστολογίου. Εάν επιθυμείτε, επικοινωνείστε με το τηλέφωνο: 6981042435 Διαφορετικά αφήστε τα στοιχεία σας στο email: th.kontzoglou@gmail.com
Ευχαριστώ
Θεοδοσία Κοντζόγλου