Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΨΗΦΙΣΗ ΚΑΤΑ ΑΡΘΡΟ 2

Για την ιστορία, δημοσιεύουμε όλα όσα ειπώθηκαν στη Βουλή, στις 22 Φεβρουαρίου 2011, κατά τη συζήτηση του Σχεδίου Νόμου περί Σύστασης Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος και Ακτοφυλακής. Μια προσεκτική ανάγνωση από τον υποψιασμένο αναγνώστη, θα οδηγήσει στην αποκάλυψη των αιτίων που οδήγησαν τη κυβέρνηση στην αποκοπή του Λιμενικού από το πρώην ΥΕΝ, αλλά και ουσιαστικά την κατάργηση του Υπουργείου Ναυτιλίας.
Συνέχεια από προηγούμενο.../...

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Μάλιστα, κύριε Υφυπουργέ.


Το λόγο έχει ο Υφυπουργός κ. Εμμανουήλ Όθωνας.


ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΘΩΝΑΣ (Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη): Κύριε Πρόεδρε, ζήτησα το λόγο για να δηλώσω προς το Σώμα ότι αποτελεί βαθύτατη πεποίθησή μου ότι δεν είναι προνόμιο όσων κατάγονται από το δικό μου τόπο καταγωγής να αναγνωρίζουν τα λάθη τους. Αυτή μου η πεποίθηση δικαιώνεται από τη μόλις προ ολίγων λεπτών επιλογή του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας να συνομολογήσει ότι τόσο σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή του κ. Μίχα στα ναυπηγεία ότι ήταν ως εργαζόμενου κατά την εκδοχή που παρουσίασε με άδεια μετ’ αποδοχών. Καμία σχέση δεν έχει προφανώς με την εκδοχή ότι ήταν στο διοικητικό συμβούλιο των ναυπηγείων, όταν είχε τη διοίκηση των ναυπηγείων η γερμανική εταιρεία με αυτοκίνητα και οδηγούς, όπως παρουσιάστηκε και ότι εν τέλει, σύμφωνα πάντα με τη δεύτερη εκδοχή, φέρθηκε απρεπώς σε κάποιον αξιωματικό του Λιμενικού Σώματος σε μια κινητοποίηση, πολύ λίγο σχετιζόμενο με την εικόνα να ξηλώνει γαλόνια και να φτύνει στο πρόσωπο τον κεντρικό Λιμενάρχη Πειραιά όπως ειπώθηκε την πρώτη φορά. Ελπίζω για την αξιοπιστία και του ίδιου, αλλά και της κοινοβουλευτικής διαδικασίας οι δεύτερες εκδοχές να είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα από ότι οι πρώτες.

(PE)(7AS)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κηρύσσεται περαιωμένη η συζήτηση επί του σχεδίου νόμου...

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη): Κύριε Πρόεδρε, είχα την αίσθηση ότι πρέπει να απαντήσω σε κάποια σχόλια.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κύριε Υπουργέ, νομίζω ότι έχετε εξαντλήσει κάθε περιθώριο χρόνου.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη): Ναι, με συγχωρείτε πολύ, αλλά στο τέλος των ομιλιών των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων υπήρξαν ορισμένα σχόλια, τα οποία δεν νοείται για λόγους κοινοβουλευτικής δεοντολογίας να παραμείνουν αναπάντητα.

Πρώτον, όσον αφορά την επιλογή της μίας συζήτησης του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια της Βουλής, σύμφωνα με την παρατήρηση του κ. Δρίτσα, θέλω να υπενθυμίσω στους κυρίους συναδέλφους ότι ο Κανονισμός της Βουλής τροποποιήθηκε. Και τροποποιήθηκε ακριβώς γι’ αυτό, για να υπάρχει…

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κύριε Υπουργέ, απάντησε ο κ. Νιώτης γι’ αυτό το θέμα.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη): Όχι, τώρα έγινε, μόλις πριν από λίγο.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Λέω ότι το έβαλε στην αρχική του τοποθέτηση…

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη): Ναι, αλλά το έθεσε τώρα…

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ναι, αλλά το Προεδρείο απαντά γι’ αυτά τα θέματα, δεν απαντά η Κυβέρνηση.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη): Όχι, απαντώ…

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Απάντησε το Προεδρείο. Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε η συνεδρίαση να γίνει σε μία ημέρα. Συμμετέχετε στη Διάσκεψη των Προέδρων όλοι, και ο κ. Ροντούλης και εσείς, κύριε Δρίτσα, το κόμμα σας...

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη): Κύριε Πρόεδρε, ξέρετε, ο κόσμος που παρακολουθεί αυτή τη στιγμή και καταγράφονται στα Πρακτικά οι τοποθετήσεις των συναδέλφων δεν έχει διαχρονική παρακολούθηση. Δεν έχουν ακούσει τι απάντησε ο κ. Νιώτης στην έναρξη της συνεδρίασης.

Υπενθυμίζω, λοιπόν, ότι υπήρχαν δύο συνεδριάσεις, γιατί η τροποποίηση που επήλθε –και ήταν η τροποποίηση που ψήφισε πέρυσι η Βουλή- έχει δύο αναγνώσεις για κάθε νομοσχέδιο. Και στις δύο αναγνώσεις του νομοσχεδίου έγινε εξαντλητική συζήτηση και επί των άρθρων και επί της αρχής. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει επιχείρημα γιατί οργανώνεται με αυτόν τον τρόπο η συζήτηση στην Ολομέλεια.

Δεύτερον, θέλω να σταθώ στο εξής όσον αφορά την τοποθέτηση του κ. Ροντούλη. Θέλω να μείνω στο τι διαφωνεί. Δεν ξέρω ποια ακριβώς είναι η γραμμή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού όσον αφορά την αντιμετώπιση των παράνομων μεταναστευτικών ροών. Υποθέτω ότι θα έχετε την ευκαιρία και με το κόμμα σας και με τον Πρόεδρό σας να βρείτε ποια ακριβώς είναι η διατύπωση, εάν είστε υπέρ ή όχι της ενίσχυσης των συνόρων. Είχα την εντύπωση ότι είχατε διαφορετική θέση.

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ποια είναι, κύριε Υπουργέ;

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη): Νόμιζα ότι είχατε διαφορετική θέση, επαναλαμβάνω. Μπορεί να κάνω λάθος εγώ, αλλά επειδή μπορεί να κάνετε και εσείς λάθος, γι’ αυτό διευκρινίστε το.

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Τη θέση μας να σας την διευκρινίσω τώρα.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη): Όχι, κύριε Ροντούλη.

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Είναι η αναχαίτιση της λαθρομενάστευσης, όχι η διαχείριση.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Παρακαλώ, κύριε Ροντούλη!

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη): Σας διευκολύνω, λοιπόν, και σας λέω ότι ακριβώς αυτό είναι για το οποίο διαφωνούμε. Και όχι μόνο διαφωνούμε για πολιτικούς και ιδεολογικούς λόγους…

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κάθετα διαφωνούμε.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη): Κύριε Ροντούλη, σας παρακαλώ πολύ! Είναι πολύ προχωρημένη η ώρα!

Λέω, λοιπόν, ότι δεν είναι μόνο επειδή διαφωνούμε για πολιτικούς και ιδεολογικούς λόγους, είναι ακριβώς αυτή η λογική και πολιτική, την οποία εσείς προτείνετε, για την οποία η χώρα μας έχει βρεθεί στο στόχαστρο της διεθνούς κοινότητας μόνο και μόνο με την υποψία ότι η Ελλάδα κάνει επαναπροώθηση.

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Υπογράψατε εσείς το «Δουβλίνο II».

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη): Σας παρακαλώ πολύ!

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Υπογράψατε εσείς το «Δουβλίνο II». Μη μας κάνετε μαθήματα!

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Τι εννοείτε αναχαίτιση; Ναρκοπέδια να βάλουμε ή πολυβόλα;

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κύριοι, παρακαλώ!

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Εμείς κάναμε συγκεκριμένη πρόταση.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Σας παρακαλώ πολύ! Να μη γράφεται τίποτα στα Πρακτικά από τις διακοπές.

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: …

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: …

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κύριε Ροντούλη, κύριε Δρίτσα, σας παρακαλώ!

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη): Κύριε Ροντούλη, η ώρα είναι 02.05΄. Ειλικρινά, στις 02.05΄ είναι αδύνατον να καλύψετε τη μεγάλη απόσταση που χωρίζει την άκρα Δεξιά από την Αριστερά και το δημοκρατικό χώρο.

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Εσείς είστε η άκρα Δεξιά προφανώς!

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη): Δεν ξέρω τι εννοείτε εσείς. Αφήστε με εμένα να θεωρώ τι είμαι και πώς προσδιορίζομαι. Το τι είναι καθένας προσδιορίζεται από τις προτάσεις του. Η δική μας πρόταση, η πρόταση της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, είναι σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των διεθνών συνθηκών, σεβασμός των δικαιωμάτων των Ελλήνων πολιτών, των προσφύγων, όπως ορίζονται από τη Σύμβαση της Γενεύης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Με αυτή τη λογική εμείς πορευόμαστε και αυτή την πολιτική ασκούμε στη χώρα μας για το δημόσιο συμφέρον, για το συμφέρον του ελληνικού λαού.

Τρίτον, όσον αφορά το Λιμενικό Σώμα, θέλω να πω ότι το Λιμενικό Σώμα, η Ελληνική Ακτοφυλακή αποτελεί μια κορυφαία επιλογή, μια μεγάλη μεταρρύθμιση που αφορά, επαναλαμβάνω, τον τομέα εσωτερικής ασφάλειας της χώρας. Ο τομέας της ναυτιλίας, ένας τομέας για τον οποίο η χώρα μας έχει να υπερηφανεύεται, είναι τομέας που στηρίζεται από το σύνολο της πολιτικής της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, με την υποστήριξη όλων των συναρμόδιων Υπουργείων, μιας και στην εποχή μας, που δεν είναι η εποχή των αρχών του 20ού αιώνα, αλλά είναι η εποχή στις αρχές του 21ου αιώνα, με διαφορετικές παραμέτρους αυτή η πολιτική χρειάζεται πολλαπλή υποστήριξη από πολλούς χώρους.

(XA)

(7PE)

Αυτή η πολιτική θα συνεχιστεί. Η υποστήριξη είναι δεδομένη και η ποντοπόρος ναυτιλία θα έχει πάντοτε ως αρωγό στο μεσοδιάστημα που μεσολαβεί μέχρι την πλήρη ενίσχυση και πολιτικοποίηση του Υπουργείου που στηρίζει και υπηρετεί τις πολιτικές της ναυτιλίας, το Λιμενικό Σώμα, την Ελληνική Ακτοφυλακή.

Κατά τα άλλα δεν υπάρχει ανησυχία. Το μόνο που υπάρχει είναι η διαρκής διάθεσή σας δυστυχώς, συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, στις 2.00 η ώρα τη νύχτα για την πλήρη αμφισβήτηση των πολιτικών της Κυβέρνησης του ΠΑ.ΣΟ.Κ.. Λυπάμαι όμως γιατί ενώ κρατήσαμε δυο συνεδριάσεις στην Επιτροπή και πολλές ώρες συνεδρίασης εδώ, επί του νομοσχεδίου, επί της συγκρότησης και της ίδρυσης του νέου Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος δεν είχατε να πείτε απολύτως τίποτα. Ως εκ τούτου τεκμαίρω ότι επί της ουσίας μάλλον συμφωνείτε.

Σας ευχαριστώ πολύ.

Σύνεχίζεται.../...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ αφήστε το σχόλιό σας, με σεβασμό στη προσωπικότητα των ατόμων και χωρίς να προκαλέσετε τους νόμους και τη Δικαιοσύνη. ΑΝΩΝΥΜΑ ΣΧΟΛΙΑ δεν δημοσιεύονται εκτός εάν το εγκρίνει η διαχειρίστρια του ιστολογίου. Εάν επιθυμείτε, επικοινωνείστε με το τηλέφωνο: 6981042435 Διαφορετικά αφήστε τα στοιχεία σας στο email: th.kontzoglou@gmail.com
Ευχαριστώ
Θεοδοσία Κοντζόγλου